فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 2
فعالیت: دختران عزیزم برای ارزشیابی روز سه شنبه 27/ اردیبهشت ماه درس هدیه آسمانی و قرآن مطالعه کافی و لازم را داشته باشید همچنین برای استعداد هنری روز چهارشنبه 28/ اردیبهشت ماه نیاز به مطالعه خاصی نیست و بیشتر جنبه استعداد سنجی دانش آموزان را می باشد. موفق باشید و سربلند سلام وقت بخیر- دانش آموزان عزیز برای فردا فقط دفتر ریاضی یا مشق همراه داشته باشید. ***مهم***فردا ارزشیابی درس هدیه های آسمان از کل کتاب می باشد. حتما مطالعه داشته باشید.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: مرور و حل نمونه سوال از فصل 1 انجام شد.

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: دخترهای عزیزم، برای ارزشیابی نیم سال دوم درس هدیه های آسمان که فردا می باشد، حتما امروز مرور و مطالعه داشته باشید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: مرور دروس انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ODI دفتر زبان و در صورت بودن کتاب در خانه همراه خودبه مدرسه بیاورید
فعالیت: سلام وقت بخیر- دانش آموزان عزیز برای فردا این موارد را حتما همراه داشته باشید: نمونه سوال های هدیه های آسمان _ دفتر ریاضی یا مشق ***مهم***فردا ارزشیابی درس فارسی از کل کتاب می باشد. حتما مطالعه داشته باشید.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: جدول ضرب 7 و 8 مرور و پرسش شد. نمونه سوال از مبحث محیط و مساحت انجام شد.

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: دخترهای عزیزم، برای ارزشیابی نیم سال دوم درس فارسی که فردا می باشد، حتما امروز مرور و مطالعه داشته باشید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم.

ورزش سوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 401/02/25 یوگا در وضعیت راحت چند تنفس شکمی انجام دادند. گرم کردن بدن با حرکات ترکیبی یوگا و برای مهارت پایه پرتاب دو دست را آموزش دیدن و در فضای بازی، پرتاب هدفمند را تمرین کردند.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: مرور دروس انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ODI دفتر زبان در صورت بودن کتاب در خانه همراه خودبه مدرسه بیاورید.
فعالیت: سلام وقت بخیر- دانش آموزان عزیز برای فردا این موارد را حتما همراه داشته باشید: کتاب فارسی آموزش و پرورش _ دفتر ریاضی یا مشق *مهم*فردا ارزشیابی مطالعات اجتماعی از کل کتاب می باشد. حتما مطالعه داشته باشید.

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: دخترهای عزیزم، برای ارزشیابی نیم سال دوم مطالعات اجتماعی که فردا می باشد، حتما امروز مرور و مطالعه داشته باشید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی فنجان و پرنده کشیده شد تکمیل شود و برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی فنجان و پرنده کشیده شد تکمیل شود و برای جلسه بعد پاستل روغنی و ماژیک و دفتر نقاشی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: تمرین پاراگراف نویسی انجام شد .مرور دروس انجام شد .
تکلیف: کتاب کار ODI دفتر زبان و در صورت بودن کتاب math در خانه, کتاب Math را همراه خودبه مدرسه بیاورید.
فعالیت: سلام وقت بخیر- دانش آموزان عزیز برای روز شنبه این موارد را حتما همراه داشته باشید: جزوه نمونه سوال های اجتماعی و دفتر ریاضی یا مشق *مهم*روز شنبه 24/ ادریبهشت ماه ارزشیابی علوم از کل کتاب می باشد. حتما مطالعه داشته باشید.

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: دخترهای عزیزم، برای ارزشیابی نیم سال دوم علوم روز شنبه، حتما مرور و مطالعه داشته باشید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم.

زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: ارزیابی علوم انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ODI -دفتر زبان و در صورت بودن کتاب math در خانه, کتاب Math را همراه خودبه مدرسه بیاورید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: