فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 1
فعالیت: با آرزوی سلامتی و موفقیت دانش آموزان عزیزمان در طح سنجش مداد قرمز 1 آبانماه

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام 1.صفحات 68 تا 70 (تمرین های مربوط به مبحث روابط بین شکل ها ) در کلاس انجام شد 2.بید پای ریاضی با مشارکت دانش آموزان انجام شد

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: باسلام 1.ارزشیابی درس 3 در کلاس حل و رفع اشکال شد 2.پرسش و پاسخ از دانش آموزان جهت مرور درس ها و تسلط در آزمون انجام شد
تکلیف: دخترای عزیزم ارزشیابی درس 4 کتاب کار علوم انجام شود درس 1 تا 4 علوم دوره شود (کتاب درسی .کتاب کار و سوالات ) روز دوشنبه پرسش کلاسی داریم عزیزانم

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام 1,صفحات 43 تا 44 کتاب کار فارسی ( درس 5چوپان درست کار ) در کلاس انجام شد. 2.سوالات آزمون فارسی (مداد قرمز 1)در کلاس با مشارکت دانش آموزان انجام شد

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: 1.اجرای کلیپ مربوط به داستان پیامبر برای ایجاد انگیزه و صحبت و گفتگو درباره کلیپ 2.تدریس درس 7 هدیه ها (مهمان کوچک )
تکلیف: دخترای گلم جلسه بعد درس 6 و 7 پرسش میشود

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه400/08/30 مرحله 1.آگاه سازی دانش آموز به کارکرد مغز بوسیله فیلم و توضیحاتی درباره نحوه متحد کردن ذهن و جسم با تمرین وضعیت های حرکتی، در جهت داشتن یک جسم سالم. پیام تمرکز، آرامش و شادی_تندرستی را به مغز رساند مرحله 2. قرار گرفتن در وضعیت های حرکتی بود که نیم کره چپ (منطق) و نیم کره راست (خلاقیت) را فعال می کند. مثل : کاکتوس.پرچم.ماشین

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یک شنبه Sunday تاریخ: 1400/8/30 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر های Hello song. Family song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. مرور مبحث اعضای خانواده This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . 6. تدریس جمله سازی جدید با مبحث اعضای خانواده I've got a mum/dad/sister/brother/grandma/... . How old is your brother? He is ... How old is your sister? She is ... 7. گوش دادن با فایل های صوتی صفحات 30 و 31 کتاب ODI 1 و روخوانی از این صفحات
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 76 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد. صفحه ی 76 جزوه ی ODI 1: دختر قشنگم در قسمت اول از هر کلمه 4 بار بنویسد و در قسمت دوم تصویر خانواده ی خود را بکشد و رنگ آمیزی کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 64 تا 67 کتاب کار ریاضی مبحث روابط بین شکل ها دوره شد و کاردرکلاس با مشارکت دانش آموزان انجام شد.

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: ارزشیابی درس 1 و 2 کتاب کار علوم با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: دختری گلم 1.ارزشیابی درس 3 کتاب کار علوم انجام شود. 2.درس 1 تا 4 علوم دوره شود. (عزیزانم جهت آمادگی در آزمون حتما کتاب درسی و کتاب کار و همچنین سوالات مربوط به درس 1 تا 4 خوانده شود.) فردا پرسش کلاسی داریم.

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: 1.ارزشیابی درس 5 کتاب کار فارسی در زنگ املا انجام شد. 2.پرسش از درس 1 تا 5 فارسی جهت آمادگی در آزمون

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کارت پستال قایق انجام شد. تکمیل گردد و عکس آن ارسال شود. برای جلسه بعد گواش. ماژیک. مقوای فابریانو رنگی یا فابریانو سفید اندازه A4 همراه داشته باشید.
تکلیف: امروز در کلاس کارت پستال قایق انجام شد. تکمیل گردد و عکس آن ارسال شود. برای جلسه بعد گواش. ماژیک. مقوای فابریانو رنگی یا فابریانو سفید اندازه A4 همراه داشته باشید.

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/8/29 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر های Hello song. I love my family song. 4. مرور مبحث رنگ ها What colour is it? It's red/green/orange/black. 5.مرور شمارش اعداد 1 تا 100 6. تدریس مبحث اعضای خانواده This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . 7. تدریس صفحه ی 2 داستان و روخوانی این صفحه توسط دانش آموزان. Super Sam
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 75 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد سپس صفحه ی 2 داستان Super Sam را بخواند و از او فیلم گرفته شود. صفحه ی 75 جزوه ی ODI 1: دختر قشنگم در قسمت اول از هر کلمه 4 بار بنویسد و در قسمت دوم دقیقا مانند نمونه های داده شده جمله بسازد. نکته: فیلم حتما افقی و سمت چپ باشد و دختر نازم لباس فرم داشته باشد. قبل از ارسال فیلم ، دخترم حتما فیلم آفلاین را مشاهده کرده سپس فیلم او ضبط شود. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی

هوش و ریاضی

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: 1.ارزشیابی درس 4 کتاب کار فارسی انجام شد 2.پرسش از کلمات هم معنی و مخالف و مبحث واژه سازی و بیاموز و بگو (جهت آمادگی در آزمون فارسی )
فعالیت: ***ارزیابی آبانماه*** ارزشیابی ماهانه آبانماه "مدادقرمز یک"از 29/آبانماه لغایت7/آذرماه اجراخواهد شد. با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیزمان

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام کاربرگ الگویابی 2 مرحله ای در کلاس رفع اشکال شد

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: صفحات 52 تا 56 کتاب کار علوم ,درس پنجم ( مبحث پیام رمز را پیدا کن 1 ) با مشارکت دانش آموزان انجام شد

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: با سلام و احترام قسمت گوش کن و بگو ، واژه سازی و بیاموز بگو درس 5 (چوپان درست کار ) تدریس شد
تکلیف: دخترای گلم 1.صفحه 33 کتاب فارسی درسی که در کلاس انجام شد ارسال شود . 2.ارزشیابی درس 1 تا3 کتاب کار فارسی صفحات 141 تا 146 انجام شود . 3.درس 1 تا 5 کتاب فارسی قسمت واژه سازی ,بیاموز و بگو و کلمات مخالف و هم معنی درس (کتاب درسی و کتاب کار فارسی ) جهت آمادگی در آزمون شنبه مطالعه شود (شنبه از این 5 درس پرسش کلاسی داریم )

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/8/26 1.مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "الکوثر،توحید،الفیل" 3. تماشای شعرهای Hello song. Jolly Phonics 4 song. 4.مرور صدای ai, a-e, ay کتاب Jolly Phonics 4 ai: train, brain, rain, nail,... a-e: cake,snake,skate,... ay: spray, pray,say, tray,... 5.مرور حرف Jj : j: jet, jam, jelly, jelly fish, ... 6.مرور صدای oa, o-e, ow oa: goat, boat, toad, road,... o-e:bone, rope, mole, nose,... ow: blow, window, snow, snowman 7.تدریس صدای ie, i-e, igh, y ie: pie, die, lie, ... i-e : like, bike, kite, ... igh: night, light, fight, ... y: sky, cry, sty, ...
تکلیف: تکلیف: دختر گلم کلمات داده شده را مانند نمونه در دفتر خود بنویسد و یک بار از روی آنها بنویسد و بخواند.(در مجموع دو بار از هر کلمه نوشته شود.) سپس دختر گلم یک بار از روی کلمات بخواند و صدای او ضبط شود و در پرتال بارگزاری شود. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس روابط بین فردی ،رفتار منصفانه
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 23

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: ص 9 کتاب مبحث تغییر رنگ صفحه تدریس شد
تکلیف: لطفا یک صفحه در ورد مطابق فایل ارسالی ایجاد کنید.
فعالیت: ***ارزیابی آبانماه*** ارزشیابی ماهانه آبانماه از 29/آبانماه لغایت7/آذرماه اجراخواهد شد. با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیزمان

ریاضی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: باسلام و احترام 1.قسمت کامل کن صفحه 45 کتاب ریاضی درسی انجام شد 2.تکرارو تمرین مبحث الگویابی دومرحله ای

علوم دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
فعالیت: باسلام ساخت باد نما و فرفره در کلاس حضوری انجام شد و دانش آموزان با ساخت و نحوه کاربرد این وسایل آشنا شدند

فارسی دوم

مدرس: مدانلو، حدیثه
تکلیف: دخترای عزیزم کلمات هم معنی و مخالف درس 5 پرسش میشود

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: تکلیف: دخترگلم صفحات 31 و 32 جزوه ی Science و Math را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحا جزوه ی Science و Math : دختر گلم در جاهای خالی اعداد مناسب را بنویسد. صفحات 17،18 جزوه ی Science و Math : دختر گلم در جاهای خالی عدد بعد از عدد داده شده را بنویسد. با تشکر از شما همراهی اولیاء گرامی.
تکلیف: تکلیف: دخترگلم صفحات 31 و 32 جزوه ی Science و Math را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 31 جزوه ی Science و Math : دختر گلم تصاویر را با دقت مشاهده کند سپس در جاهای خالی حروف مناسب هر تصویر و نوشته را بنویسد. نکته: دختر نازم قبل از انجام تکالیف، فایل های آفلاین ارسال شده در واتساپ را بادقت مشاهده کند سپس تکالیف خود را انجام دهد. تمرین 1 صفحه ی 32 جزوه ی Science و Math : دختر نازم تصاویر را به ترتیب شماره گذاری کند. تمرین 2 صفحه ی 32 جزوه ی Science و Math : دختر گلم در جاهای خالی عدد نام هر تصویر را بنویسد. با تشکر از شما همراهی اولیاء گرامی.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: