فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2
فعالیت: باسلام اولیای گرامی لطفا دانش آموزان عزیز در روز شنبه مورخ 13/آذرماه در مدرسه هستند موارد زیر را همراه داشته باشند : دخترهای گلم در روز شنبه کتاب کار علوم علوی را به همراه داشته باشید. ** برای زبان** جزوه General ، کتاب ODI 1 و دفتر زبان، مداد های مشکی و قرمز، مداد رنگی، پاک کن و تراش. توجه توجه عزیزانم لطفا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، قمقمه ی آب،الکل و ماسک حتما همراه خود داشته باشند . باتشکر

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام مبحث ربع در ساعت صفحات 49و50 در کلاس تدریس شد
تکلیف: دخترهای گلم کار برگ ساعت مبحث ربع را با دقت حل کنید

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مبحث علوم درس 6 در کلاس دوره و تکرارشد .
تکلیف: با توجه به تحقیق صفحه 53 کتاب علوم درسی دخترهای گلم به دلخواه خود هر کدام از قسمت های جدول را انتخاب کنید و در مورد قسمت انتخابی خود تحقیق کنید و تحقیق های خودرا تا روز یک شنبه به صورت فیلم یا پاورپونت بر ای من ارسال کنید که در کلاس روز یک شنبه باهم بحث و گفت و گو کنیم

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام پرسش کلمات هم معنی و مخالف درس 6 پرسیده شد و قسمت واژه سازی و بیاموز و بگو درس 6 در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم در مورد شاعر فردوسی تحقیق کنید و تحقیق خودرا به شکل فیلم یک دقیقه ای یا پاورپونتی برای من ارسال کنید.صفحه 41و42 نگارش حل کنید وبرای من ارسال کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/9/10 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. Jobs song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. مرور مبحث اعضای خانواده و گرامر مربوط به این مبحث This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . I've got a mum/dad/sister/brother/grandma/... . How old is your brother? He is ... How old is your sister? She is ... Have you got a brother/sister? Yes, I have. No, I haven't. 6. مرور مبحث مشاغل و جمله سازی با آن ها He's/She's a doctor/teacher/vet/police officer/... . He/She isn't a doctor/teacher/vet/police officer/... . Is he/she a doctor/teacher/vet/police officer/... ? Yes, he/she is. No, he/she isn't. 7. تدریس blending Jolly 3 و روخوانی کلمات توسط دانش آموزان. 8. صفحه ی 8 کتاب داستان Super Sam و روخوانی از صفحات 2 و 4 و 6 کتاب داستان Super Sam 9.تدریس داستان درس اول و روخوانی داستان توسط دانش آموزان. 10.انجام فعالیت های صفحات 32،33،36 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 59,60,61,78 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 32،33،36 کتابODI 1 همراه با عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 59 جزوه ی ODI 1: دختر نازم سوالات را بخواند و پاسخ درست مربوط به هر کدام را از قسمت بالا انتخاب کرده و بنویسد. صفحات 60 و 61 جزوه ی ODI 1: دختر گلم جاهای خالی را مانند نمونه های داده شده کامل کند. صفحه ی 78 جزوه ی ODI 1: دختر خوشگلم جملات را بخواند و شکل مربوط به هر کدام را بکشد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: ص 19 کتاب تدریس شد مبحث جلوه ی گرافیکی متن دسترسی به دانش آموزان جهت ارائه فعالیت انجام شد
تکلیف: عزیزان لطفا مطابق فیلم آفلاین که خدمتتان ارسال میشود متنی با عنوان computer class را جلوه ی طیف رنگ به آن اعمال کنید.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام صفحات71تا 74 کتاب کار ریاضی علوی مبحث تقارن دو قسمتی در کلاس انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 74تا 76 کتاب کار ریاضی علوی را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام بخش دوم فصل 6 در کلاس به همراه کلیپ آموزشی انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم آنچه از سایه ها متوجه شدید به صورت کنفرانسی و کلیپ برای من ارسال کنیدو یک آزمایش در مورد مبحث سایه ها انجام دهید و برای من ارسال کنید.

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
تکلیف: دخترهای نازم فردا کلمات هم معنی و مخالف درس کوشا و نوشا پرسیده می شود حتما مطالعه کنید.

املا دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام املای پای تخته ای از درس کوشا و نوشا انجام شد و در کلاس جمله سازی با کلمات نیز کار شد .
تکلیف: د ختر های گلم یک املای شب از درس کوشا و نوشا نوشته شود و برای من ارسال کنید .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 7 هدیه پرسش شد و درس 8 هدیه به همراه کلیپ آموزشی تدریس شد .

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش سه شنبه 400.09.09 یوگا. دادن اطلاعاتی جغرافیایی درباره کشور هند، جایی که یوگا از آنجا زاده شده است. دانش آموز در وضعیت کوه از شمال هند را تصویر سازی کرد تا گونه حیوانات محبوب در جنوب هند. در وضعیت میمون قرار گرفت و با ساختن وضعیت فلوت زن و رقص مار با سرگرمی های مردم این کشور آشنا شد هدف جلسه: تمرین آگاهانه تعادل و انعطاف با سرگرمی و داستان سرایی.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : سه شنبه Tuesday تاریخ: 1400/9/9 1. مرور مکالمه ی شماره ها ی1 و 2 (مکالمه ی معرفی خود). 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعرهای Hello song. Human life cycle son. The life cycle of afrog song. 4.مرور مبحث چرخه ی زندگی انسان ها Human lifecycle: baby-toddler-child-teenager-adult 5.تدریس مبحث رشد حیوانات (مرغ) egg-chick-chicken 6.تدریس مبحث رشد حیوانات (قورباغه) Egg-tadpole-frog 7.روخوانی صفحات 2،4،6 کتاب داستان Super Sam
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای درس علوم هیچ تکلیفی ندارد و می بایستصفحه ی 31 کتاب کار ODI 1 را انجام دهد و عکس آن در پرتال بارگزاری شود. تمرین 5 صفحه ی 31 کتاب کار ODI 1: دختر گلم تصاویر را به هم وصل کرده و دور پاسخ درست را خط بکشد. تمرین 6 صفحه ی 31 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم پاسخ کوتاه مناسب را تیک زده و در حاهای خالی کلمات مناسب بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: سلام بر دانش آموزان عزیزم دختران فعال و پویا - خدا قوت جهت اتمام ارزشیابی "مدادقرمز یک" - دروس پایه و زبان آبانماه امیدوارم همیشه موفق باشید و سلامت - با مهر فراوان کیهان معاون آموزشی

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام تقارن 4 قسمتی صفحه 49 و50 کتاب درسی تدریس شد
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 51 کتاب درسی ریاضی را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام شعر احوالپرسی در کلاس از دانش آموزان پرسیده شد و روانخوانی درس کوشا ونوشا و قسمت در ک مطلب درس 6 در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم کلمات هم معنی و مخالف درس کوشا و نوشا در د فتر نوشته تمرین و تکرار کنید که در جلسه بعد فارسی پرسیده می شود .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 7 هدیه فردا در زنگ فارسی پرسیده می شود حتما مطالعه کنید.

قرآن دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام درس 6 قرآن تدریس شد

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/8 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. مرور مبحث اعضای خانواده و گرامر مربوط به این مبحث This is a/my mum/dad/sister/brother/grandma/... . I've got a mum/dad/sister/brother/grandma/... . How old is your brother? He is ... How old is your sister? She is ... Have you got a brother/sister? Yes, I have. No, I haven't. 6. مرور مبحث مشاغل و جمله سازی با آن ها He's/She's a doctor/teacher/vet/police officer/... . 7.تدریس جملات منفی و سوالی با مبحث مشاغل He/She isn't a doctor/teacher/vet/police officer/... . Is he/she a doctor/teacher/vet/police officer/... ? Yes, he/she is. No, he/she isn't. 8.تدریس صفحه ی 6 کتاب داستان Super Sam و روخوانی از صفحات 2 و 4 و 6 کتاب داستان Super Sam
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحات 57،58،77 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد و عکس تکالیف در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 57 جزوه ی ODI 1: دختر نازم جملات را بخواند و دور تصویر مناسب هر جمله دایره بکشد. صفحه ی 58 جزوه ی ODI 1: دختر گلم با توجه به هر تصویر، کلمات مناسب را از کادر بالا انتخاب کرده و در جاهای مناسب هر کدام بنویسد. صفحه ی 77 جزوه ی ODI 1: دختر خوشگلم در قسمت اول از هر کلمه تا انتهای خط بنویسد و در قسمت دوم کلمات ناقص را کامل کند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

هوش و ریاضی

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 29و30 کتاب هوش انجام شد.
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 28 کتاب هوش را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/9/8 1. مرور مکالمه ی شماره های 1 و 2و 3 2. مرور سوره های "الکوثر،توحید،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4.مرور مبحث اعداد ( شمارش اعداد 0 تا 100) 0, 1, 2, 3, ... , 100. 5. مرور مبحث After After number four is number five. After number eight is number nine. 6. مرور مبحث before Before number four is number three. Before number eight is number seven. 7. تدریس مبحث between Between numbers 35 and 37 is number 36. Between numbers 12 and 14 is number 13. Between numbers 56 and 58 is number 57.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای درس امروز هیچ تکلیفی ندارد.
فعالیت: ارسال آزمون زبان در پرتال تکالیف انجام شد و دانش آموزان تا پایان ساعت 18 فرصت انجام، ارسال و بارگزاری پاسخ های خود را در پرتال تکالیف بخش زبان انگلیسی دارند- با آرزوی موفقیت و سربلندی عزیزان دبستان علوی مرکز

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام مبحث ساعت نیم در کلاس تدریس شد .
تکلیف: دخترهای گلم ساعت های زیر را با دقت حل کنید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام بخش اول درس 6 علوم پیام رمز پیدا کن (2) به همراه کلیپ آموزشی در کلاس تدریس شد.
تکلیف: دخترهای گلم آنچه در کلاس از فیلم ها مشاهده کردید به صورت خلاصه بنویسید و برای من ارسال کنید که جلسه بعد در مورد این مباحث که یاد گرفتیم توضیح دهیم .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام شعر احوال پرسی در کلاس تمرین و تکرار شد و درس 6 فارسی به همراه کلیپ انگیزشی در کلاس تدریس شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 37 و 38 کتاب نگارش در س 5 نوشته شود و برای من ارسال کنید .

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس کارت پستال شب یلدا وتکنیک چاپ انجام شد، تکمیل شود، عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد ماژیک. پاستل. مدادرنگی همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس کارت پستال شب یلدا وتکنیک چاپ انجام شد، تکمیل شود، عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد ماژیک. پاستل. مدادرنگی همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یک شنبه Sunday تاریخ: 1400/9/7 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر Hello song. 4. مرور شمارش اعداد 5. مرور دروس welcome ,1,2 به طور کامل جهت آمادگی برای ارزیابی درس زبان امروز
تکلیف: تکلیف: دختر نازم فایل بارگزاری شده را دانلود نماید و به سوالات با دقت کامل پاسخ دهد سپس پاسخ سوالات در قسمت تکالیف بارگزاری شود. نکته: توجه داشته باشید که مهلت پاسخگویی به سوالات تا ساعت 18:00 می باشد و ارسال پس از آن به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث روابط دوستانه
فعالیت: امروز شنبه ارزشیابی ریاضی در پرتال

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: فعالیت با سلام و احترام رفع اشکال فصل اول و دوم ریاضی برای آمادگی برای آزمون انجام شد . مثال هایی از الگوهای دومرحله ای برای یادگیری بچه ها تکرار و تمرین شد تدریس مبحث تقارن صفحه 46و47کتاب ریاضی انجام شد و کاردستی مبحث تقارن در کلاس انجام شد
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 48 کتاب ریاضی را با دفت انجام دهید و برای من ارسال کنید.

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام آزمایشات علوم در مدرسه از جمله کار با دماسنج و آزمایش تشکیل شب و روزو آزمایش تولید صدای نازک و کلفت توسط. بچه ها انجام شد .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/9/6 1. مرور مکالمه ی شماره های 1و 2 و تدریس مکالمه ی شماره ی 3 2. مرور سوره های "توحید،الکوثر،الفیل" 3.گوش دادن به شعر های Hello song. Thanksgiving song. 4. مرور شمارش اعداد 1 تا 100 5. تدریس لغات مربوط به جشن شکرگزاری Thanksgiving: corn,pumpkin,pumpkin pie,pudding,pilgrim,hat,harvest,.... 5. تدریس جملات مربوط به جشن شکرگزاری Thank you God for my mum. Thank you God for my dad. Thank you God for my sister. Thank you God for my brother. Thank you God for my family. Thank you God for my body. 6. انجام بازی آنلاین مربوط به جشن شکرگ
تکلیف: تکلیف: دختر نازم برای سنجش درس زبان انگلیسی فردا از صفحه ی 4 تا 29 کتاب ODI 1 بسیار مطالعه و تمرین داشته باشد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: