فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: کفشدوزک 2

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام تدریس فصل 6 ریاضی مقایسه اعداد صفحات 92و93 کتاب ریاضی انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 94 ریاضی درسی را با دقت انجام بدید و برای من ارسال کنید . بیدپا ریاضی را مطالعه کنید در کلاس فردا انجام می شود

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 12 علوم مبحث برای جشن آماده می شویم برای فردا پرسش می شود حتما مطالعه کنید .

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت:
تکلیف: دخترهای گل صفحه 73 نگارش فارسی انجام شود و برای من ارسال کنید .

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : شنبه Saturday تاریخ: 1400/11/30 1.تماشای ویدیوهای: Hello song. The Ant & The Dove story. 2. پرسش و پاسخ از روزهای هفته و بخش اول داستان 3.مرور مبحث Mind map (لوازم موجود در اتاق های مختلف) 4.تدریس مبحث blending حروف و روخوانی کلمات: Blending of letters and sounds: f/ff/l/ll: fan, fig, fat, four, puff, ... let, lap, lamp, lip, lips, doll, bell,.... 5.تدریس مکان های عمومی مختلف شهر public places: shop, library, park, playground, .... 6. انجام فعالیت های صفحه ی 65 کتاب ODI 1 و صفحه ی 63 کتاب کار ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 31 جزوه ی ODI 1 را انجام دهد و عکس صفحات 65 کتاب ODI 1 و صفحه ی 63 کتاب کار ODI 1 (انجام شده در کلاس آنلاین)ارسال شود و از روی PDF ارسال شده برای تمرین املاء شماره ی 15،یک خط از روی کلمات در دفتر مشق خود بنویسد و تمرین نماید تا برای املاء روز یکشنبه آماده باشد، سپس عکس تکالیف همراه باعکس املاء شماره ی 14 در پرتال بارگزاری شود. صفحه ی 31 جزوه ی ODI 1: دختر قشنگم جملات را بخواند و نام وسایل گفته شده در متن را داخل کادرها بنویسد. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.
فعالیت: باسلام اولیای گرامی لطفا دانش آموزان عزیزم در روز شنبه 30 بهمن ماه موارد زیر را همراه داشته باشند : کتاب ریاضی درسی کتاب فارسی درسی کتاب اصلی و کتاب کار ODI 1 ، دفتر مشق زبان انگلیسی،مداد قرمز و مشکی، پاک کن و تراش و مداد رنگی توجه توجه دختران قشنگم لطفا جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، قمقمه ی آب ،الکل و ماسک حتما همراه خود داشته باشند . باتشکر

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام پرسش مبحث سانتی متر و میلی متر در کلاس انجام و این مبحث تکرار و تمرین شد .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام در 12 علوم پرسش انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 130و 131 کتاب کار علوم مبحث برای جشن آماده شویم حل شود

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام تدریس قسمت واژه سازی و بیاموز و بگو درس 12 فردوسی انجام شد
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 71و72 نگارش درس 12 فردوسی انجام شود

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/11/27 1. گوش دادن به شعرهای: Hello song. The ant and thre dove story. 2.مرور قسمت اول داستان The ant and the dove. 3.تمرین writing کلمات و reading کلمات و متن های درس 6 کتاب ODI 1
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم برای Spelling روز شنبه بسیار تمرین نماید.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: درج bullet . symbol . word art مجدد آموزش داده شد

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Science (علوم به زبان انگلیسی) روز : چهارشنبه Wednesday تاریخ: 1400/11/27 1. گوش دادن به شعرهای: Hello song. The ant and thre dove story. 2.مرور قسمت اول داستان The ant and the dove. 3.تدریس مبحث حیوانات و نوع حرکت های آن ها(همراه با action و بازی آنلاین) The bird/parrot can fly. The cow/goat can walk. The turtle/snake can crawl. The kangaroo/frog can hop. 4.انجام فعالیت های صفحه ی 34 کتاب Science 2
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم عکس صفحه ی 34 کتاب Science 2 (انجام شده در کلاس آنلاین) را ارسال کند و از روی PDF ارسال شده برای تمرین املاء شماره ی 13،یک خط از روی کلمات در دفتر مشق خود بنویسد و تمرین نماید تا برای املاء روز شنبه آماده باشد، سپس عکس تکالیف همراه باعکس املاء شماره ی 12 در پرتال بارگزاری شود. سپس دختر نازم به فایل آفلاین ارسال شده برای قسمت اول داستان The ant and the dove. با دقت گوش دهد و این بخش را حفظ کرده و voice او در شاد ارسال شود. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 124 و 125 کتاب کار ریاضی انجام شد
تکلیف: دخترهای گلم جمع و تفریق با روش حدس وآزمایش انجام دهید 68-.....=32 و 35+.....=92 دخترهای مسئله زیر را به روش حدس و آزمایش حل کنید در مزرعه 10 کانگورو و سگ وجود دارد اگر تعداد پاهای آنها روی هم 34 تا باشد در این مزرعه چند کانگورو و سگ وجود دارد . و همچنین دخترهای کاربرگ برای شما ارسال می کنم مربوط به سانتی متر و میلی متر هست در خانه تمرین کنید تا این مبحث یاد بگیرید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام واحترام دخترهای گل درس 12 علوم مبحث برای جشن آماده می شوین پرسش می شود حتما مطالعه یادتون نره

فارسی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام روانخوانی درس 12 فردوسی و قسمت درک مطلب فارسی در کلاس انجام شد
تکلیف: دخترهای گلم صفحه 70 نگارش یک متن ونقاشی زیبا برای روز پدر بنویسید و تقدیم به پدرانتان کنید و برای من ارسال کنید و کلمات هم معنی و مخالف درس 12 فردوسی در دفتر بنویسید و تمرین و تکرار کنید پرسیده می شود

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 16 هدیه روز طبیعت پرسیده شد و در س 17 وقت نماز در کلاس تدریس شد

قرآن دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام درس 11 قران روانخوانی درس انجام شد و خواندن آیات در کلاس تکرار و تمرین شد

هوش و ریاضی

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام صفحات 45 و 46 کتاب هوش در کلاس انجام شد

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس Math (ریاضی به زبان انگلیسی) روز : دوشنبه Monday تاریخ: 1400/11/25 1.گوش دادن به شعرهای: Hello song. Days of the week song. 2. تماشای ویدیوی داستان The ant and the dove. 3. مرور مبحث جمع دو عدد: 3+4=7 Three plus four is equal to seven. 6+18=24 Six plus eighteen is equal to twenty-four. 4.مرور مبحث تفریق دو عدد 9-8=1 Nine minus eight is equal to one. 16-8=8 Sixteen minus eight is equal to eight. 5.مرور مبحث "After" After number four is number five. 6.مرور مبحث "Before" Before number ten is number nine . 7.مرور مبحث "Between" Between numbers ten and twelve is number number eleven. 8.تدریس مسئله ی جمع(درک مسئله و روش انجام مسئله های جمع با اعداد یک رقمی ) با روش شکل There are six kittens. Five more kittens come. How many in all? 6+5=11 6 and 5 is 11. There are eleven kittens.
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم فقط پاسخ های سوالات pdf درس ریاضی داده شده را مانند نمونه در دفتر خوب بنویسد.(احتیاجی به نوشتن مسائل و یا کشیدن تصاویر نمی باشد.) و از روی PDF ارسال شده برای تمرین املاء شماره ی 13،یک خط از روی کلمات در دفتر مشق خود بنویسد و تمرین نماید تا برای املاء روز چهارشنبه آماده باشد، سپس عکس تکالیف همراه باعکس املاء شماره ی 12 در پرتال بارگزاری شود. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

ریاضی دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام دوره مبحث میلی متر و سانتی متر در کلاس انجام شد .
تکلیف: دخترهای گلم صفحات 124 و 125 کتاب کارمبحث میلی متر را با دقت انجام دهید و برای من ارسال کنید .

علوم دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام کتاب کار علوم مبحث برای جشن آماده می شویم را صفحات 126تا 129 را در کلاس انجام دادیم .

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: بشیری، بهاره
فعالیت: با سلام و احترام دخترهای گل درس 16 هدیه از شمافردا پرسش می شود حتما مطالعه کنید

ورزش دوم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش امروز یکشنبه 400/11/24 یوگا و ورزش تمرینات هوازی با هدف استقامت عضلانی و استفاده از دستمال برای جذابیت کلاس آموزش وضعیت جنگجو 2 قدرتی و جنگجو 1 تمرکزی و جنگجو 3 تعادلی دانش آموزان مثل یک صحنه نمایش وضعیت های حرکتی یوگا را در یک چرخه انجام دادند

زبان انگلیسی

مدرس: پریشان، مهسا
فعالیت: گزارش کلاس زبان روز : یکشنبه Sunday تاریخ: 1400/11/24 1.گوش دادن به شعرهای: Hello song. Days of the week song. 2. مرور لغات درس ششم و تمامی گرامر مربوط به آن ها 3.مرور روخوانی صفحات 60 تا 64 کتاب ODI 1 4.مرور گرامر مربوط به Prepositions: in/on/under/next to/behind/infront of/ In(داخل): Where's the cat/dog/ball? It's in the box. On(روی): Where's the cat/dog/ball? It's on the box. Under(زیر): Where's the cat/dog/ball? It's under the box. next to(کنار): Where's the cat/dog/ball? It's next to the box. behind(پشت): Where's the cat/dog/ball? It's behind the box. In front of(جلوی): Where's the cup? It's in front of the box. 5.مرور بخش reading صفحه ی 64 کتاب ODI 1 و روخوانی از متن این صفحه و انجام فعالیت های این صفحه 6.تدریس مبحث Mind map (لوازم موجود در اتاق های مختلف)
تکلیف: تکلیف: دختر قشنگم صفحه ی 62 کتاب کار را انجام دهد و از روی PDF ارسال شده برای تمرین املاء شماره ی 12،یک خط از روی کلمات در دفتر مشق خود بنویسد و تمرین نماید تا برای املاء روز دوشنبه آماده باشد، سپس عکس تکالیف همراه باعکس املاء شماره ی 11 در پرتال بارگزاری شود. تمرین 7 صفحه ی 62 کتاب کار ODI 1: دختر قشنگم جملات را بخواند و با توجه به تصاویر یا بزند. تمرین 8 صفحه ی 62 کتاب کار ODI 1: دختر گلم متن داده شده در تمرین شماره ی 7 را بخواند و جاهای خالی را با توجه به متن با کلمه های داده شده پر کند. تمرین 9 صفحه ی 62 کتاب کار ODI 1: دختر ماهم اتاق های تمیز و مرتب را بزند. با تشکر از همراهی شما اولیاء گرامی.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مدیریت هیجانات ناخوشایند ،مهارت کنترل خشم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: