دبستان دخترانه‌ی تهران شرق؛ کلاس چکاوک 1

گزارش گروه

ریاضی چهارم فروغی، فاطمه
تکلیف خانه: پس از مطالعه درسنامه صفحه 122 و 123 سوالات صفحه 124 و 125 را پاسخ دهید (15 دقیقه)
علوم چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: مولاژ بدن انسان و شناخت اجزای داخلی بدن تشریح شد و به نکات آموزشی " بدن ما " پرداخته شد. کاردرکلاس صفحه 139 و 140(بدن ما 2)کتاب کار پاسخ داده شد. فیلم آموزشی متناسب با سر فصل پخش گردید.
فارسی چهارم فروغی، فاطمه
تکلیف خانه: ده کلمه جدید که با ناپذیر ترکیب شده است را بنویسید(مانند وصف ناپذیر) و با 5 کلمه ی آن جملات زیبا بنویس.
زبان انگلیسی چهارم شمگانی، نسرین
فعالیت: سوالات صفحه 69 کتاب پاسخ داده شد. صفحه 70 کتاب ODI3 تدریس شد و READIND تمرین شد.
تکلیف خانه: صفحه 66 کتاب کار انجام شود.
مطالعات اجتماعی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: ارزشیابی فصل 4 انجام شد. ناهمواری های ایران صفحه 70 تدریس شد و توضیحات لازم در نقشه و فیلم آموزشی داده شد. کاربرگه ی شماره 10 انجام شد.
متن اطلاعاتی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: بازی سرعتی کلمات با هدف افزایش دقت دیداری و شنیداری ، کارگروهی، سرعت ، تمرکز ، گنجینه لغات فارسی انجام شد.

آلبوم

درس مطالعات اجتماعی

درس مطالعات اجتماعی
(آموزش پایه)

کنفرانس دانش آموزی با ارایه پاورپوینت موضوع : کوه ها و دشت های زیبا هدف : آشنایی با مفاهیم رشته کوه، کوهپایه، جویبار، آبرفت وجلگه

گزارش گروه

ریاضی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: فعالیت صفحه 101 (اعداد مخلوط) تدریس شد و کار در کلاس صفحه 102 پاسخ داده شد. تمرین صفحه 102 (تکلیف در منزل) پاسخ داده شد.
فارسی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: توضیحاتی در رابطه با اصول داستان نویسی داده شد. تمرین های نگارش درس دوازدهم صفحه 74 تا 76 پاسخ داده شد و اشکالات رفع گردید.
زبان انگلیسی چهارم شمگانی، نسرین
فعالیت: از صفحه 48 تا56 کتاب Science بطور کامل دوره شد. صفحه 56و 57 تدریس شد.
تکلیف خانه: صفحه 69 کتاب ODI3 تدریس شد لطفا صفحه 65 کتاب کار انجام شود.
مطالعات اجتماعی چهارم فروغی، فاطمه
تکلیف خانه: فصل 4 با دقت مطالعه و مرور شود،ارزشیابی گرفته می شود(60 دقیقه)
استعداد تحلیلی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: تمرین های صفحه 36 تا 38 پاسخ و رفع اشکال گردید.

آلبوم

مسابقه سرود گروهی

مسابقه سرود گروهی
(پرورشی)

حضور دانش آموزان عزیز گروه سرود شعبه در مسابقات منطقه ای بین مدارس

گزارش گروه

ریاضی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: فعالیت صفحه 100 (اعداد مخلوط) تدریس شد و کار در کلاس صفحه 101 پاسخ داده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار صفحه 121 را پاسخ دهید(10 دقیقه)
علوم چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: پاورپوینت آموزشی بدن ما 2 پخش گردید و توضیحات لازم در رابطه با دستگاه تنفس و انتقال مواد در بدن توضیح داده شد.
فارسی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: بخوان و بیندیش "دوست بچه های خوب "تدریس شد و به سوالات درک و دریافت داستان پاسخ داده شد. تمرین های نگارش درس 12 صفحه 71 تا 73 پاسخ داده شد.
زبان انگلیسی چهارم شمگانی، نسرین
فعالیت: صفحه 69 کتاب ODI3 تدریس شد. صفحه 68 کتاب تمرین شد.
تکلیف خانه: صفحه 64 کتاب کار درمنزل انجام شود.
هدیه‌های آسمان چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: درس 13 خاله نرگس با موضوع "صله رحم" تدریس شد و تمرین های درس پاسخ داده شد.

آلبوم

جشن روز مادر

جشن روز مادر
(پرورشی)

برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر همراه با نمایش موزیکال و شاد

گزارش گروه

ریاضی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: مبحث آشنایی با اعداد مخلوط مرور و تکرار شد ، چند نمونه سوال حل شد.
علوم چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: فیلم های آموزشی با موضوع بدن ما پخش گردید. درس دهم بدن ما 2 با روش کنفرانس دانش آموزی تدریس شد.
تکلیف خانه: بعد از مطالعه درسنامه کتاب علوی ، کاربرگ را با دقت پاسخ دهید (20 دقیقه)
فارسی چهارم فروغی، فاطمه
تکلیف خانه: درس اتفاق ساده رونویسی شود (6 دقیقه)
زبان انگلیسی چهارم شمگانی، نسرین
فعالیت: صفحه 67 کتاب ODI3 تدریس و صفحات 63و65 دوره شد.
تکلیف خانه: صفحه 63 کتاب کار انجام شود.
مطالعات اجتماعی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: ارزشیابی دو درس گرفته شد. درس 15 کوه ها و دشت های زیبا (آشنایی با مفاهیم رشته کوه، آبرفت ، جلگه) تدریس شد.
هدیه‌های آسمان چهارم فروغی، فاطمه

آلبوم

درس چرتکه

درس چرتکه
(فوق برنامه)

دانش آموزان در حال انجام تمرینات دیداری. آموزش دوست کوچک 4/حل تمرینات صفحه ی 41 و 42 کتاب.
جشن روز مادر

جشن روز مادر
(اردو)

جشن میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن با حضور مادران گرامی در تئاتر شاد و موزیکال
درس قرآن

درس قرآن
(فوق برنامه)

تدریس صفحات 57 الی 62 روخوانی قرآن پرسیده شد.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: ارزشیابی فصل 4 انجام شد. شروع فصل 5 (عددمخلوط و عدد اعشاری)حل مساله و رسم شکل صفحه 98 و 99 تدریس شد.
تکلیف خانه: درسنامه صفحه 118 و 119 مطالعه شود. تمرین های صفحه 119 و 120 را پاسخ دهید( 15 دقیقه)
فارسی چهارم فروغی، فاطمه
فعالیت: درس " اتفاق ساده " روخوانی شد و دانش زبانی با موضوع اجزا جمله تدریس شد. تمرین های درس یازدهم کتاب کار بررسی و پاسخ داده شد.
مطالعات اجتماعی چهارم فروغی، فاطمه
تکلیف خانه: درس 13 و 14 را مطالعه کنید، پرسیده می شود(30 دقیقه)