دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارکیده 2

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مسیله محیط مرور و تمرین شد. نمونه سوال (ضلع گمشده) مرور و تمرین شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مرور و تمرین املای درس 11 و 14 انجام شد.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi3 ، بخش reading دوره شد. گرامر درس جدید تمرین و دوره شد.
تکلیف خانه: دیکته از درس 6 ، 6سوال با did و 6سوال با do نوشته شود.
هنر سوم صمیمی، فاطمه
فعالیت: نقاشی درباره ی (نبودن جاذبه) کشیده شد.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث مساحت تدریس شد و تمرینهای کتاب انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگه ها حل شود.
علوم سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس دهم تدریس شد. داستان های شاهنامه خوانده شد.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار درس دوازدهم کامل شد.
تکلیف خانه: با کلمات داده شده یک داستان 15 خطی بنویسید.
زیبانویسی طالبی، نفیسه
فعالیت: تدریس درس قاف و رفع اشکال ازتکالیف انجام شد.
چرتکه ماستری فراهانی، سمیرا
فعالیت: تکرار و تمرین جمع و تفریق ترکیبی

آلبوم

شهر خلاق

شهر خلاق
(فوق برنامه)

ادامه ساخت پل ماکارونی
رایانه

رایانه
(فوق برنامه)

آموزش درج شماره صفحه،تغییر جهت و سایز کاغذ و تغییر رنگ کاغذ

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: مبحث زیر مسئله توضیح داده شد و تمرینهای کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگه حل شود، 5 مسئله برای محیط مستطیل و 5 مسئله برای محیط مربع بسازید و حل کنید.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: تمرینهای کتاب کار علوی درس دوازدهم حل شد.
املا سوم ایرجی، شهره
فعالیت: املا از درس دوازده در دفتر املا نوشته شد.
تکلیف خانه: یک صفحه از درس 4 و 6 نوشته شود.
زبان انگلیسی سوم حیدری، لیلا
فعالیت: odi2, درست کردن کاردستی روز مادر
تکلیف خانه: کاربرگ کامل شود. کتاب کار صفحه 59 کامل شود.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش درج شماره صفحه،تغییر جهت و سایز کاغذ و تغییر رنگ کاغذ
علوم به زبان انگلیسی حیدری، لیلا
فعالیت: صفحه 16 کتاب مرور شد. دیکته نوشته شد.
تکلیف خانه: پروژه science کامل شود.

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: آزمون پرلز برگزار شد. مسابقه سودوکو برگزار شد. مبحث قطر اشکال هندسی و پیدا کردن اندازه ضلع مجهول تدریس شد.
تکلیف خانه: تمرینهای کتاب کار حل شود، 2 بار جدول ضرب در دفتر شطرنجی نوشته شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: 2 بار درس دوازدهم روانخوانی شود.
مطالعات اجتماعی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: درس 15 تدریس شد.
فن بیان جعفری، شکوفه
فعالیت: تمرین صدای عروسک ها و پیدا کردن صدای مناسب شخصیت

گزارش گروه

ریاضی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: کاربرگه های کتاب کار انجام شد.
تکلیف خانه: کاربرگه و سوالات داده شده حل شوند.
علوم سوم ایرجی، شهره
تکلیف خانه: درس 9 مطالعه شود.
فارسی سوم ایرجی، شهره
فعالیت: کاربرگه کتاب کار انجام شد،داستان برای خلاصه نویسی خوانده شد.
تکلیف خانه: خلاصه داستان نوشته شود.
قرآن سوم ایرجی، شهره
فعالیت: قرآن انس 5 روانخوانی شد.