دبستان دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس شکوفه

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: دو صفحه از فصل اعداد انجام شد و قبل و بعد اعداد تمرین شد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: نشانه ک تدریس و شعر آن آموزش داده شد.
آسمانه پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: حدیث جدید آموزش داده شد و تشویق به زبان تهرانی آموزش داده شد.
هنر پیش‌دبستانی آزادی همت، سمیه
فعالیت: کشیدن نقاشی کیک تولد با توجه به آموزش نشانه ک
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس حرف جدید انجام شد
ریاضی به زبان انگلیسی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس زیادتر و کمتر انجام شد.

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: صفحات مربوط به نشانه ش و (و)انجام شد. مرور تمام نشانه ها انجام شد
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: انجام الگویابی و پیدا کردن تفاوت ها و تشابه ها
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: مرور حروف انجام شد.
ورزش پیش‌دبستانی آزادی، آرزو
فعالیت: تمرین حرکات ژیمناستیک انجام شد.

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: فصل اعدادانجام شد مربوط به عدد چهار و پنج
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: تدریس نشانه پ انجام شد و جایزه آن پاستیل بود.
مهارت زندگی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: اجرای نمایش جشن تولد و آموزش رفتار صحیح در مهمانی ها
هنر پیش‌دبستانی آزادی همت، سمیه
فعالیت: کشیدن نقاشی با اشکال هندسی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: مرور حروف به صورت گروهی انجام شد.
رایانه آزادبخش، روجا
فعالیت: آموزش رسم خط راست و کمان

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: فصل مربوط به اعداد کامل شد.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: ساخت چتر مناسب فصل زمستان به صورت گروهی با هدف افزایش مهارت دست ورزی و خلاقیت
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: تدریس مبحث سایز انجام شد.
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: آموزش شعر با طبلک انجام شد.
تکلیف خانه: لطفا نشانه (و)رنگ،دوخط از روی لوحه نوشته و دو شکل بکشید که ابتدای آن و باشود مانند ورزش،وردنه و...

آلبوم

هنر

هنر
(فوق برنامه)

کار چاپ سیب زمینی
شهر خلاق

شهر خلاق
(فوق برنامه)

اجرای طرح درس ساخت ازاد به منظور تقویت خلاقیت و بیان نظرات

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: صفحات مربوط به عدد سه انجام شد.
مفاهیم علوم پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: فصل گیاهان مرور شد.
تکلیف خانه: لطفا دخترم کاربرگ داخل پوشه را انجام دهد.
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: ساخت گل با کاغذ و تا انجام شد.
آسمانه پیش‌دبستانی حدادی، بیتا
فعالیت: مرور احادیث انجام شد.
هنر پیش‌دبستانی آزادی همت، سمیه
فعالیت: کار چاپ سیب زمینی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی محمدنبی، فهیمه
فعالیت: مرور تمام حروف با شعر انجام شد.
شهر خلاق آزادبخش، روجا
فعالیت: اجرای طرح درس ساخت ازاد به منظور تقویت خلاقیت و بیان نظرات