دبستان پسرانه علوی فلکه اطلاعات تهران

گروه ها

آلبوم

ریاضی

آموزش پایه ریاضی 1397/11/03

آموزش اعداد دو رقمی و جدول ارزش مکانی
فارسی

آموزش پایه فارسی 1397/11/03

آموزش کلماتی که « گی، گان » دارند با کمک قصه گویی

شعبه

جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم کمالی
استان: تهران
شهرستان: تهران
نشانی: خیابان تهران نو، خیابان سعدی غربی، فلکه اطلاعات، جنب دبیرستان فرهنگ، پلاک 150
77174094,77174027,77173807
alavi.ir/دبستان-فلکه-اطلاعات
ps_pb@alavi.ir
alavi_ir