دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم پسرانه با مدیریت آقای عابدینی
تصویر
نما دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
نما
حیاط دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
حیاط
حیاط دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
حیاط
کلاس دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
کلاس
آزمایشگاه دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
آزمایشگاه
دفتر مدیریت دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
دفتر مدرسان