فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 0

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض وقت بخیر. امروز کلمات صفحات 46 و 47 کتاب مرور شدند و با بچه ها ساختار "how many _____) کار شد.
تکلیف: لطفا صفحه 54 کتاب کار انجام شود. با بچه ها ساختار جمله سازی با how many تمرین شود. با تشکر.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز دروس قبلی مرور شد. و کلمات صفحات 46 و 47 کتاب کار شدند.
تکلیف: لطفا صفحه 53 کتاب کار انجام شود. حتما کلمات صفحات 46 و 47 کتاب، تمرین شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید و روز بخیر. امروز با بچه های عزیز حروف Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq مرور شدند. (اسم، صدا و کلمات) و تشخیص شکل حروف با نشان دادن کلمات که از بچه ها خواسته شد حرف اول هر کلمه را در چت باکس تایپ کنند.
تکلیف: لطفا صفحه 52 کتاب کار انجام شود. حتما شکل و صدا و کلمات هر حروف مخصوصا حروف Ll تا Qq تمرین شود. (با استفاده از خمیر بازی یا سینی آرد/نمک یا نخ یا دکمه یا هر روش خلاقانه ی دیگر.) لطفا از بچه های عزیزم ویدیو یا ویس تهیه کرده و برای من بفرستین. با تشکر از زحماتتون.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز، حروف Ll, Mm, Nn مرور شدند. (اسم، صدا و کلمات) و حروف Oo, Pp, Qq کار شدند. (اسم، صدا و کلمات، صفحه 45 کتاب)
تکلیف: لطفا حروف حتما حتما تمرین و مرور شوند. هم اسم، هم صدا و هم کلمات مرور و تکرار شوند. صفحه 51 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز صفحه کتاب کار شد. مفاهیم put on your ____ (shirt, hat,...) کار شدند. کلمه ی Smock به بچه ها معرفی شد.
تکلیف: لطفا صفحه 50 کتاب کار انجام شود. جمله سازی با ساختار put on your _____ تمرین و مرور شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: