فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 0

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز، حروف Ll, Mm, Nn مرور شدند. (اسم، صدا و کلمات) و حروف Oo, Pp, Qq کار شدند. (اسم، صدا و کلمات، صفحه 45 کتاب)
تکلیف: لطفا حروف حتما حتما تمرین و مرور شوند. هم اسم، هم صدا و هم کلمات مرور و تکرار شوند. صفحه 51 کتاب کار انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز صفحه کتاب کار شد. مفاهیم put on your ____ (shirt, hat,...) کار شدند. کلمه ی Smock به بچه ها معرفی شد.
تکلیف: لطفا صفحه 50 کتاب کار انجام شود. جمله سازی با ساختار put on your _____ تمرین و مرور شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: سلام و عرض وقت بخیر. امروز مرور نهایی و کلی روی یونیت 7 داشتیم. (بحث لباس ها، جملات با this is, these are و عبارات کاربردی مانند listen, look, sit down, stand up, wash, touch, dry, ...) و همچنین اعداد و رنگ ها.
تکلیف: لطفا تمامی موارد ذکر شده در قسمت فعالیت، به صورت نهایی مرور و تمرین بشوند تا در تدریس دروس آینده، انشالله بدون مشکل جلو برویم. با تشکر از همراهی شما.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و آرزوی یک آخر هفته خوش برای شما عزیزان. امروز با بچه های عزیز، کاردستی تزیین و ساخت تیشرت (صفحه 43 کتاب) انجام شد و song مربوط به این صفحه، همخوانی گردید.
تکلیف: لطفا مطالب قبلی حتما مرور و تمرین شوند. صفحه 49 کتاب کار انجام شود. Song صفحه 43 کتاب تمرین و حفظ شود. حتما روی جمله سازی بچه ها مرور و تمرین انجام بدید و از بچه های عزیز ویدیو یا ویس تهیه و ارسال بفرمایید. با تشکر.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: سلام خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز دروس قبل مرور شدند. برای مفهوم this/these جمله سازی تمرین شد و song صفحه 42 کتاب همخوانی شد.
تکلیف: لطفا صفحه 42 کتاب رنگ آمیزی شود. صفحه 48 کتاب کار انجام شود. مفاهیم this is, these are تمرین شوند. (جمله سازی) song صفحه 42 کتاب تمرین و حفظ شود. هنگام خواندن song توسط بچه ها ویدیو یا ویس تهیه شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: