فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز ee مرور شد. (صدا و کلمات) تریکی ورد we مرور شد. و ea معرفی شد. (صدا و کلمات)
تکلیف: لطفا از ea در دفتر سرمشق نوشته شود. کلمات ea فقط یاد گرفته شود. (نیازی نیست بنویسند) از روی جملات با we سرمشق نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با عرض سلام و وقت بخیر امروز از بچه ها دیکته از long i گرفته شد و تریکی ورد we معرفی شد.
تکلیف: با کلمه we بچه ها جمله سازی کنند. متشکرم

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز صدای "ee" مرور شد. اسپلینگ کلمات مربوط به این صدا با بچه ها کار شد.
تکلیف: لطفا حتما از روی کلمات در منزل سرمشق تهیه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز به بچه های عزیز حالت اول صدای long e یعنی "ee" معرفی شد. (فرم و کلمات)
تکلیف: لطفا صفحه 10 کتاب کار انجام شود (رنگ آمیزی و مرور داستان) از "ee" در دفتر سرمشق تهیه شود (به صورت joined یا متصل) کلماتی که در آنها از ee استفاده شده، فقط به خاطر سپرده شود. نیازی نیست از روی آنها سرمشق بنویسید.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید امروز با بچه های عزیز بمناسبت روز شکرگذاری، کاردستی بوقلمون درست کردیم و شکرگذاری کردیم.
تکلیف: لطفا حتما حتما تفاوت حالت های مختلف long i مرور شوند. دیکته این کلمات گرفته شود. عکس دیکته در پرتال آپلود شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: