فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 6

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس بخشی از p. 36
تکلیف: 1. ابتدا فایل صوتی ارسال شده در واتس اپ گوش داده و نوشته شود. سپس از هر کدام از لغات تمرین شماره 7 از صفحه 36 یک خط نوشته و با هر کدام یک جمله present perfect ساخته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس و تکمیل p. 35
تکلیف: Do workbook p. 29

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس و دوره present perfect
تکلیف: از هر کدام از کلمات صفحه 34 یک خط نوشته شود. پسرهای گلم آهنگ Europe skies را بصورت دابسمش اجرا کرده و فیلم ارسال شود.( گروهها در واتس اپ چک شود.)

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس بخشی از p. 35
تکلیف: No homework

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
تکلیف: 1. فایل صوتی تمرین شماره 2 صفحه 34 از pupil's book گوش داده و نوشته شود.2. Do workbook p.26,27,28
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: