دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس ابن سینا

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: تمرینات ص 119 و ص 120 را حل کنید و در صورت اشکال از طریق نماینده اولیا از اینحانب سوال بفرمایبد تا راهنمایی شوید
علوم ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: فصل دهم را کامل مطالعه کنید . با سپاس مریم طاهری
فارسی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: با کلمات شتا ، صیف ، توانگر ، درویش ، مشقت ، تفته ، خیره و مشفق جمله بسازید .( بهتر است در جملاتتون آرایه ادبی تشبیه و یا مبالغه و کنایه به کار بندید .)
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم فضلی : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند. آقای آهنگری : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند.
قرآن ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: درس 11 را چند بار بخوانید و معنی کلمات آن را بخوانید و بنویسید

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: طراحی پنج سوال از پنج فصل ریاضی و حل آن با نظارت اولیای عزیز
فارسی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: از درس یک تا 13 سی کلمه که ارزش املایی دارد با معنی بنویسید (بیشتر از کلمات درون شعرها بنویسید )هم چنین تاریخ ادبیاتهای پایان کتاب را که علامت زده اید مرور کنید
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقای آهنگری : با سلام دانش آموزان یک timetable رسم کنن و فعالیت های روزانه خود را داخل آن بنویسند و سپس با استفاده از simple present با فعالیت ها جمله بسازند. خانم فضلی : فیلم lion king از سی دی english cafe مشاهده شود و موضوع و اتفاقات آن به صورت خلاصه نوشته شود. از درس 6 دیکته تمرین شود . خانم حنیفی : کتاب کار تا آخر فصل ششم تکمیل گردد
هدیه‌های آسمان ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: پیش مطالعه درس سیزدهم .

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: تمرینات ص 116 تا 118 را بنویسید
علوم ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: فصل دهم پیش مطالعه شود و درباره تفاوت و شباهتهای سلول جانوری با گیاهی تحقیق و در کاغذ آ 4 نوشته شود ( با رسم شکل ). اولیای عزیز لطفا نظارت در انجام تکالیف فرزندانشان داشته باشند با سپاس مریم طاهری
فارسی ششم طاهری، مریم
تکلیف خانه: دانش آموزان عزیزم لطفا یک بار از روی حکایت درس سیزدهم فارسی بخوانید و سپس رونویسی کنید و پس از آن ده کلمه با ارزش معنایی را با معنی بنویسید و بیاموزید ؛در ضمن کلمات متضاد و آرایه های ادبی حکایت و تعداد جمله ها و مصدرها و ترکیبات وصفی و اضافی درس را بنویسید ( همه موارد خواسته شده را به صورت منظم و ترجیحا در یک جدول بنوبسید )
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: آقا آهنگری : دانش آموزان به فایل صوتی تمرین 23 صفحه 71 کتاب درسی گوش داده و برروی یک برگه چیزی را که می شنوند بنویسند. خانم فضلی : به انتخاب خودشون یکی از برند های پوشاک بین المللی رو انتخاب کرده و درباره ی آن نحقیق کامل داشته باشند، مثلا شامل تاریخچه، تعداد شعب، موارد تولیدی... به بهترین تحقیق امتیاز house system تعلق می گیرد. خانم صداقت زاده : به سی دی یونیت 7 کتاب درسی گوش داده شود. دانش آموزان به فایل صوتی تمرین 23 صفحه 71 کتاب درسی گوش داده و برروی یک برگه چیزی را که می شنوند بنویسند. خانم امیدی : به سی دی یونیت 7 کتاب درسی گوش داده شود. دانش آموزان به فایل صوتی تمرین 23 صفحه 71 کتاب درسی گوش داده و برروی یک برگه چیزی را که می شنوند بنویسند. خانم حنیفی : مرور مطالب کنفرانس و تمرین یک صفحه دیکته از روی کتاب

گزارش گروه

ریاضی ششم طاهری، مریم
فعالیت: کاربرگ ریاضی مبحث اندازه‌گیری حل شد .
تکلیف خانه: تمرینات کتاب کار تا پایان فصل پنج ریاضی کامل شود .( قابل توجه آن دسته از غایبین روز چهارشنبه )
علوم ششم طاهری، مریم
فعالیت: ادامه تدریس فصل نهم و پاسخ به سوالات کتاب .
تکلیف خانه: مطالعه فصل نهم علوم . روز مادر را به مادران دانش آموزان عزیزم تبریک می گویم
فارسی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تمرینات نگارش و کتاب کار درس دوازدهم بررسی و انجام شد .
تکلیف خانه: یک صفحه املا از درس دوازدهم فارسی .
نگارش ششم طاهری، مریم
فعالیت: تمرین و پرسش و مسابقه شعر .
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم حنیفی : سلام تحقیق در رابطه با عنوان های مطرح شده سر کلاس به همراه ساخت پاورپینت. آقای آهنگری : عزیزان دلم باید صفحه 67 کتاب کار خود را انجام دهند. خانم فضلی : با سلام لطفا برای امتحان فردا درس های 1 تا 6 دوره شود . در مورد funny sports تحقیق شده و برای فردا در مورد انواع مختلف ورزش های خنده دار توضیح داده شود.
مطالعات اجتماعی ششم طاهری، مریم
فعالیت: تدریس درس نوزدهم اجتماعی ( ایران و همسایگان ایران )
تکلیف خانه: حل تمرینات کاربرگه اخر کتاب درس نوزدهم .
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مهارت تفکر و رویا پردازی