دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس غلامرضا تختی

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: اولیای گرامی ، بر حل کاربرگ ها نظارت داشته و مانند آزمون در منزل ، برگه ها راتصحیح فرمایید.با تشکر
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم پرنور : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند. خانم فضلی : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند. خانم صداقت زاده : با سلام با استفاده از simple present و ساعت ها یک متن کوتاه درباره کار های روزانه نوشته شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم پرنور : دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do? خانم فضلی : فیلم lion king از سی دی english cafe مشاهده شود و موضوع و اتفاقات آن به صورت خلاصه نوشته شود. از درس 6 دیکته تمرین شود . خانم حنیفی : کتاب کار تا آخر فصل ششم تکمیل گردد خانم صداقت زاده : با سلام دانش آموزان یک timetable رسم کنن و فعالیت های روزانه خود را داخل آن بنویسند و سپس با استفاده از simple present با فعالیت ها جمله بسازند.
مطالعات اجتماعی ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: پیش مطالعه درس 18 ، انجام کاربرگه های آخر کتاب و حل تمرینات کتاب علوی مربوط به درس 18

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: 10 سوال از فصل پنجم طراحی و حل کنید.در دفتر نوشته شود.اولیای گرامی لطفا سوالات را بررسی و تصحیح نمایید. مانند آزمون در منزل
علوم ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: پیش مطالعه درس دهم از روی کتاب علوی و کتاب درسی
فارسی ششم لونی، نسیبه
تکلیف خانه: از درس اول تا 12 ،هر درس 10 لغت جدید و سخت آن نوشته شود. در پایان با 10 تا کلمه از آنها جمله سازی،سپس یک متن با موضوع دلخواه بنویسید. حتما از آرایه های ادبی تشبیه و جان بخشی در جمله سازی استفاده کنید.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم پرنور : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, rarely, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند. خانم فضلی : به انتخاب خودشون یکی از برند های پوشاک بین المللی رو انتخاب کرده و درباره ی آن نحقیق کامل داشته باشند، مثلا شامل تاریخچه، تعداد شعب، موارد تولیدی... به بهترین تحقیق امتیاز house system تعلق می گیرد. خانم صداقت زاده : به سی دی یونیت 7 کتاب درسی گوش داده شود. دانش آموزان به فایل صوتی تمرین 23 صفحه 71 کتاب درسی گوش داده و برروی یک برگه چیزی را که می شنوند بنویسند. خانم حنیفی : مرور مطالب کنفرانس و تمرین یک صفحه دیکته از روی کتاب

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: حل تمرین های کتاب علوی ص 144،145
تکلیف خانه: حل تمرین های ص 146،147 کتاب علوی
علوم ششم لونی، نسیبه
فعالیت: ادامه تدریس انواع انرژی
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: بررسی شعر علی ای شیر خدا ، آرایه های ادبی و قالب شعری و معنی شعر آزمون از درس دوستی
تکلیف خانه: حل تمرین های درس 12 کتاب علوی،درسنامه حتما مطالعه شود.
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا برای امتحان فردا درس های 1 تا 6 دوره شود . در مورد funny sports تحقیق شده و برای فردا در مورد انواع مختلف ورزش های خنده دار توضیح داده شود. خانم پرنور : جاهای خالی در کاربرگ چسبانده شده در دفتر با in یا on یا at پر شوند و متن با دقت خوانده شود.متن صفحه 68 کتاب مطالعه شود. خانم حنیفی : سلام تحقیق در رابطه با عنوان های مطرح شده سر کلاس به همراه ساخت پاورپینت. خانم صداقت زاده : با سلام از روی سرمشق ها دو خط نوشته شود. دیکته دفتر توسط دانش آموز تصحیح شود.
مطالعات اجتماعی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: بررسی کاربرگه های آخر کتاب
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مهارت تفکر و رویا پردازی
نجوم احدی، سارا
فعالیت: فیلم مریخی the Martian

گزارش گروه

ریاضی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: آزمون برای یادآوری و دوره حل و رفع اشکال سوالات
تکلیف خانه: حل کتاب علوی ص 144،145
فارسی ششم لونی، نسیبه
فعالیت: تدریس شعر علی ای شعر خدا روخوانی شعر
تکلیف خانه: رونویسی از شعر حفظ شعرمشخص کردن قافیه و آرایه های ادبی در هر بیت و تعیین نوع قالب شعر طراحی و نوشتن 10 سوال از درس 12،قسمت مشاورت با جواب،چهارگزینه ای،پاسخ کامل،جای خالی،درست ،نادرست
زبان انگلیسی ششم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کتاب کار تا انتهای درس 6 حل شود. روزنامه دیواری مربوط به leisure activity درست شود. از درس 1 تا درس 6 خواندهرشود روز شنبه امتحان خواهد بود. خانم پرنور : صفحات 64 و 65 کتاب کار انجام شوند. متن صفحه 68 کتاب با دقت مطالعه شود. خانم صداقت زاده : با سلام شعر تمرین شود خانم حنیفی : با سلام صفحات 63 ، 66 ، 69 از کتاب کار حل شود فصل ششم از کتاب مباحث تدریس شده خوانده شود.