دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس نیما یوشیج

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: از عدد 999با شمارش ده تا ده تا رو به عقب تا عدد 599 بنویسید.
فارسی دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: از درس دوم فارسی روخوانی کرده ویک صفحه املا بنویسید.

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: کار برگ‌ها حل شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: پنج جمع وپنج تفریق فرآیندی سه رقمی بنویسید.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: با سلام spelling bee دو صفحه کامل تمرین شود.

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: تمرین های صفحه ی 95و96 مربوط به جمع و تفریق فرآیندی حل شد.
علوم دوم شکیب، زهرا
فعالیت: درس دانه همراه با فیلم فندق توضیح داده شد.
املا دوم شکیب، زهرا
فعالیت: املا از درس فردوسی گفته شد.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: کتاب کار تا آخر صفحه 62 انجام شود و spelling bee و اهنگ محمد رسول الله حتما تمرین شود فردا spelling bee از همه دانش اموزان پرسیده خواهد شد و آموزش 10 کلمه دیگر شروع میشود.
هدیه‌های آسمان دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: سوال های درس هدیه از درس اول تا پنجم مطالعه شود از روی درس ها ی هدیه آسمانی روخوانی شود. مادر یعنی عشق...روزت مبارک ای عشق،ای مهر ،ای صبر ،
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مهارت من پیام ، بازی گروهی

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: جمع فرآیندی سه رقمی و تمرین دوره ای ریاضی انجام شد
تکلیف خانه: پنج جمع فرآیندی سه رقمی نوشته شود
فارسی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: روخوانی درس یک کلاغ ،چهل کلاغ انجام شد ،روخوانی درس فردوسی پرسیده شد
تکلیف خانه: روخوانی درس یک کلاغ و چهل کلاغ و درس فردوسی تمرین شود
املا دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: یک املا از درس فردوسی نوشته شود