دبستان پسرانه جنت آباد؛ کلاس پروفسور محمود حسابی

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
تکلیف خانه: کاربرگ فارسی و ریاضی انجام شود. اعداد 30 تا 60 را مانند نمونه داخل جدول ارزش مکانی برده و برای هریک چوب خط بکشید .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 44 کتاب زبان یونیت 6 ،سی دی گوش داده شود و کلمات جدید تکرار شود.

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
تکلیف خانه: با سلام خدمت اولیای محترم خواهشمندم این روزها نکات بهداشتی را در مورد خودتون و پسرای گلم رعایت کنید آرزو میکنم همیشه تنتون سلامت باشه و دلتون شاد.تکلیف :کاربرگ ریاضی و فارسی انجام شود . روان خوانی تمرین و تکرار شود . اعداد 10 تا 30 را (مانند نمونه ای که در گروه فرستاده شد )داخل جدول ارزش مکانی برده و برای هر یک چوب خط بکشید.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: 10 تا جمله مرتبط به یونیت 5 نوشته شود.

گزارش گروه

فارسی اول خوش‌نظر، هدی
تکلیف خانه: پسر گلم متن روان خوانی را بخوان و کلماتی که نشانه ع دارند را جدا کرده و با هر کدام از آن ها جمله بساز . ریاضی کاربرگ انجام شود .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: سی دی English cafe تماشا شود.

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: تمرین وتکرار مبحث محور با بازی و طراحی مسئله ( عملیات جمع و تفریق )
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش نشانه ذ ،ساخت جا قلمی ذرت ( جهت تقویت دست ورزی افزایش خلاقیت و ایجاد انگیزه ) ، انجام فعالیت های کتاب نگارش ، روان خوانی درس سفر دلپذیر ساخت کارت تبریک به مناسبت روز مادر (ساخت کارت بطری عشق و نوشتن نامه برای مادران ) ، مامان های عزیز روزتون مباااااااااااااااااااااارک:-) ، ساخت کلیپ خواندن گروهی شعر مادر من مادر من ( خسرو شکیبایی )
تکلیف خانه: فارسی علوی و دفتر سبز نشانه ذ انجام شود .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه های 32،33،34 کتاب تمرین انجام شود.
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس تعیین قلم ( فونت ) ، تعیین رنگ متن ، تعیین حالت متن
تکلیف خانه: انجام تمرین صفحه 77

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش ادامه تم 17 ریاضی ، آموزش جمع م تفریق با استفاده از محور داستان مش محسن و ایستگاه های اتوبوس :-) بازی ماشین و هواپیما روی محور به صورت گروه های دو نفره همراه با طراحی جمع و تفریق
تکلیف خانه: ریاضی علوی تم 17 انجام شود
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: انجام ادامه فعالیت های کتاب نگارش ، تمرین و تکرار روان خوانی درس های کتاب فارسی خوانداری،
تکلیف خانه: کاربرگ فارسی
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: سی دی صفحه های 36 و 37 کتاب گوش داده شود و تمرین شود