فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه شیراز
کلاس: ششم 2

ریاضی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: یادآوری مفهوم مجموعه مجموعه اعداد طبیعی و اعداد حسابی و معرفی اعداد صحیح و نمادها مفهوم قرینه ی یک عدد و نماد قرینه مفهوم قرینه ی قرینه ی عدد برگزاری آزمونک شماره ی دو ریاضی
تکلیف: حل صفحات 16 الی 18 ریاضی ششم و ارسال آن ها بعد از بررسی و امضا

املا ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
تکلیف: 1) یک صفحه کلمات مهم در دفتر مشق یادداشت و ارسال شود از ابتدای فارسی ششم درس ستایش تا پایان درس هدهد و پیرزن

زبان انگلیسی ششم

مدرس: حاجی وندی، ساناز
فعالیت: teaching pages 12 and 13 تدریس صفحات 12 و 13- بخش لیسنینگ
تکلیف: doing page 13 doing the listening part جملات بخش لیسنینگ نوشته شود. doing the writing part بخش رایتینگ نوشته شود.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: روخوانی و بیان مفاهیم درس چهارم توسط دانش آموزان حل و بررسی کاربرگ شماره ی سه پاسخ و بررسی فعالی های درس چهارم
تکلیف: 1) ارسال کاربرگ شماره ی سه که در کلاس حل شد با ذکر تاریخ و نام دانش آموز

قرآن ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: روان خوانی درس اول پرسش،شد توضیح نحوه ی رسم فلش وصل انجام تمرین چهار صفحه ی سه ( رسم فلش وصل عبارات قرآنی )
تکلیف: 1) ارسال تصویر صفحه ی سه مربوط به تمرین چهارم رسم فلش وصل قرآن ششم ، که در کلاس انجام و بررسی شد

زبان انگلیسی ششم

مدرس: حاجی وندی، ساناز
فعالیت: Teaching page 12/Talking about music & singers

ریاضی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: صحبت درباره ی نحوه ی زمان بندی برای انجام بهتر آزمون ها و مدیریت زمان بررسی قوانین بخش پذیری حل و بررسی ریاضی علوی صفحات 16 ، 17 ، 18 و 20
تکلیف: 1) حل تمرین ریاضی صفحه 19 و ارسال آن 2) ارسال صفحات 16،17،18و20 علوی پس از بررسی و امضا

علوم ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: اردوی مجازی ( بازدید کارخانه ی کاغذ سازی )
تکلیف: درس دوم علوم مطالعه شود ( کتاب علوم ششم + کتاب علوم علوی ) تهیه ی گزارش بازدید از کارخانه ی کاغذ سازی در برگه ی A4 با نام و سربرگ حداقل شش سطر توضیح داده شود تمیز و مرتب و مطالب مفید

نگارش ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: پاسخ به فارسی نگارش ششم صفحات 14 الی 18 شرح بندنویسی صفحه ی 14 شرح سوال دو صفحه ی 17 ( انجام برای شنبه ی هفته ی آینده )
تکلیف: 1) ارسال صفحات فارسی نگارش که در کلاس به صورت آنلاین حل شد 2) تکمیل سوال دو صفحه ی 17 برای شنبه ی آینده

ریاضی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: آزمونک ریاضی و حل و بررسی پاسخ ها آزمونک شماره ی دو ریاضی از ابتدای کتاب تا سر مبحث بخش پذیری روز دوشنبه
تکلیف: 1) یادداشت واصلاح پاسخ های آزمونک شماره ی یک 2) ارسال تصویر مربوط به ازمونک و پاسخ های صحیح پس از اعلام نمره و امضای والدین محترم ( اعلام نمره تا عصر پنج شنبه )

فارسی خوانداری ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: مشاهده ی کلیپ ارسال شده مربوط به داستان رفتار نیکان در تایم آفلاین
تکلیف: 1) تکمیل عناصر داستان مربوط به رفتار نیکان ( با توجه به کلیپ ارسال شده ) و ارسال تصویر صفحه ی مربوطه از کتاب فارسی ششم

زبان انگلیسی ششم

مدرس: حاجی وندی، ساناز
فعالیت: Practice Speaking.
تکلیف: Role playing a conversation.

مطالعات اجتماعی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
تکلیف: 1) درس اول و دوم مطالعات اجتماعی مطالعه شود پرسش می‌گردد ارسال تصویر و تکلیف ندارد

هدیه‌های آسمان ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
تکلیف: 1) یادداشت و ارسال پرسش های پیشنهادی درس دوم

سواد مالی

مدرس: سامانی، فاطمه
فعالیت: درس پول ارائه شد . فیلم پیدایش و شیر تکاملی پول از گذشته تا کنون در کلاس پخش شد. واحد های پولی کشورهای مختلف همراه با تصویر اسکناس ها نشان داده شد در مورد تبدیل ارزها به یکدیگر توضیح داده شد و تمرین هایی در این زمینه انجام شد. تکلیف منزل توضیح داده شد. خلاصه درس امروز به صورت پی دی اف در گروه کلاسی گذاشته شد
تکلیف: انجام فعالیتی که به پیوست بارگذاری شده

ریاضی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: حل صفحات 13 ، 14 ،15 ریاضی ششم توضیح تمرین صفحه 15
تکلیف: 1) حل و ارسال تمرین صفحه ی 15 ریاضی ششم

فارسی ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: حل و بررسی فارسی علوی صفحات 22 الی 24
تکلیف: 1) ارسال فارسی علوی صفحات 22 الی 24 پس از بررسی و امضا

زبان انگلیسی ششم

مدرس: حاجی وندی، ساناز
فعالیت: teaching the 2nd part of the song Doing the workbook تدریس بخش دوم شعر
تکلیف: practicing the song -checking the new words شعر تمرین شود و کلمات جدید ان چک شود.

هدیه‌های آسمان ششم

مدرس: وکیلی صادقی، مهین
فعالیت: روخوانی درس دوم پاسخ به پرسش های متن درس صفحات 17 الی 19
تکلیف: 1) ارسال صفحات 17 الی19 هدیه های آسمان که در کلاس پاسخ داده شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: