فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه منیریه تهران
کلاس: زبان سطح 1

زبان انگلیسی

مدرس: خطیبی، مهسا
فعالیت: Teaching letter Uu Teaching new words Teaching number 8 Answering phonics 3 book page 8 تدریس حرف Uu تدریس کلمات جدید تدریس عدد 8 انجام کتاب فونیکس 3 صفحه‌ی 8
تکلیف: Write letter Uu 1 line. Write number 8 one line . Complete page 9. Practice the new words. Memorize the song.(optional) از حرف Uu یک خط نوشته شود. صفحه ی 9 کامل شود. از عدد 8 یک خط نوشته شود. کلمات جدید تمرین شود. شعر حفظ شود.(اختیاری)

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور حروف i-p-n-تمرین شعر-تمرین کلمات

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور درس های گذشته.

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: حرف Bb اموزش داده شد. ویدیو پخش شد. شعر مربوط به حرف پخش و تمرین شد.
تکلیف: حرف Bb در دفتر نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ابراهیم پور، دلارام
فعالیت: مرور حروف و کلمات تدریس حروف Ll و Ff تمرین شعر
تکلیف: از هر حرف یک خط نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: