دبستان پسرانه مهرطیب برخوار

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: خانم فرجی
هم‌رسانی
مدرسه دبستان پسرانه مهرطیب برخوار

تصویر

نما دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
نما
سایت رایانه دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
سایت رایانه
حیاط دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
حیاط
دفتر مدیریت دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
دفتر مدرسان
کلاس دبستان پسرانه مهرطیب برخوار
کلاس

تماس

پیش‌شماره: 031
تلفن: 45470579
استان: اصفهان
شهر: برخوار
نشانی: شهرک سیمرغ، خیابان علامه مجلسی، انتهای خیابان استاد شهریار
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: