دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس انرژی اتمی

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با سلام و احترام برنامه ی پایه ششم ، سه شنبه ، 13 اسفند ریاضی : ساعت 8 ، بارگذاری کاربرگ شماره ی چهار ( پاسخنامه و فیلم های مربوط به انها روز پنجشنبه ارسال خواهد شد ) قران : ساعت 11:30 ، تدریس درس دهم زبان : ساعت 12 ، تدریس درس نهم ریاضی : سنجش ، ساعت 5 بعدازظهر با تشکر از همراهی شما

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی ششم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.

گزارش گروه

ریاضی ششم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با سلام و احترام اولیای عزیزم ، بچه ها سوالات داده شده را در پایان دفتر ریاضی بنویسند و بعد از مطالعه ی کامل جزوه و درسنامه پاسخ بدهند ، سپس شما امضا کنید و تاریخ بزنید و مدت زمان حل انها را بنویسید با سپاس ، فشکی

گزارش گروه

زبان انگلیسی ششم سراری، مجتبی
تکلیف خانه: فیلم بارگذاری شده را تماشا کرده و خلاصه آنرا در ده جمله بنویسید.