دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس محیط زیست

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: دانش آموزان پیرامون آزمایش ها و اختراعات انجام شده در روزهای تعطیل توضیح دادند ، مرور درس هفتم به روش پرسش و پاسخ دانش آموزان از یکدیگر، حل تمرین های صفحه ی 96 کتاب علوی، تحویل نمونه سوالات و خلاصه ی درس هشتم به دانش آموزان ، تدریس درسنامه ی درس هشتم با موضوع سیاره ها، حفظ ترتیب قرارگیری سیاره ها با تصویر سازی، ساخت صور فلکی توسط دانش آموزان در آزمایشگاه
تکلیف خانه: تکلیف حل صفحه ی 97 کتاب علوی و خواندن کامل درسنامه ی علوی و تمرین های درس هفتم جلسه ی بعد آزمونک کتبی داریم کاربرگ علوم پیشرفته حل شود
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: کلمات سخت،کلمات هم خانواده و مخالف درس باغچه ی اطفال گفته شد.پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس باغچه ی اطفال روخوانی و معنی کلمات مترادف ،مخالف و هم خانواده خوانده و کلمات سخت درس نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 59 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف:کتاب کار تا پایان درس پنج کامل شود.(صفحه 57)
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش : تمرین و تکرار جدول و ایجاد تصویر ، ورد آرت در یک اسلاید
ریاضی به زبان انگلیسی حبیبی، صدف
تکلیف خانه: از دانش آموزان عزیز دعوت می شود یک روزنامه دیواری از موضوعات کتاب science را انتخاب کرده و به صورت انفرادی یا گروه دو نفره حداکثر تا 8 بهمن ماه در ابعاد A2 تحویل دهند. با تشکر

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 80 ، 81 توسط دانش آموزان و تدریس عملی کار با نقاله و انجام فعالیت سوالات 2 ، 4 صفحه ی 83 کتاب درسی
تکلیف خانه: تکلیف : حل صفحات 83 ، 84 کتاب درسی ریاضی ( اولیای عزیزم ، تمام جزوه های فصل جدید پرسیده خواهد بود )
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: درس دهم ( جبار باغچبان) رو خوانی و کلمات مترادف درس گفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس دهم رو خوانی و معنی کلمات درس مطالعه شود. کلمات سخت دوصفحه ی اول درس دهم نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با توجه به تعطیلات ، پسرهای باهوش من ابتدا صفحات 95 و 96 کتاب کار علوی را که درسنامه هست خوب و با دقت مطالعه کنند ، سپس صفحات 97 و 98 را حل کنند .
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 58 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف:روان. خوانی صفحه 58 پرسیده میشود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 76 ، 77 ، 78 و حل کاردر کلاس صفحه ی 79 کتاب درسی پای تابلو توسط معلم و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: تکلیف ریاضی : حل صفحات 79، 80 ، 81 کتاب درسی ریاضی
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: انجام آزمایشات مربوط به اثر دو قطب آهن ربا بر یکدیگر و بررسی قدرت آهن رباها در آزمایشگاه، پرسش و مرور درس هفتم، حل صفحات 92 و 94 کتاب علوی مربوط به کاردرکلاس 1 و 2، حل تمرین های صفحه ی 95 مربوط به تکلیف منزل در کلاس و رفع اشکال
تکلیف خانه: تکلیف درسنامه ی درس هفتم کامل خوانده شود. اول خود دانش آموز بخواند سپس والدین پرسش داشته باشند.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: نکات دستوری شمارش تعداد جمله بر اساس حذف فعل (به قرینه ی لفظی و معنوی ) ،تعریف صفت و موصوف ،تعدادی از انواع صفت ( ساده،برتر ،برترین) به همراه مثال تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس 9 (درس آزاد) در مورد شهر تهران( وضعیت جغرافیایی، آداب و رسوم،مکان های دیدنی،زبان مردم....) در کتاب خوانداری نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 57 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب کار تا پایان صفحه 55 کامل شود.