دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس محیط زیست

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 71 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: 5 سوال و جواب درمورد گذشته بنویسید. What did you do yesterday? They played tennis.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: برگزاری سنجش تیمز
تکلیف خانه: تکلیف : سنجش ریاضی فصل چهارم ، تمام جزوه ی خودم و تمام درسنامه های علوی ، و سپس حل تمرینات مهم کتاب و کتاب کار علوی سوالاتی که حل شده و تقسیم فرآیندی حتما کار شود .
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: آزمون پرلز برگزار شد.درس 11( فرمانده دل ها) روخوانی و کلمات سخت درس توضیح داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف درس 11 رو خوانی شود و کلمات سخت دو صفحه ی اول درس 11 نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 70 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: از کلمات درس 7 هرکدام 2 بار نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: ادامه ی حل سوالات مهم علوی پای تابلو و حل کردن نزدیک به هفت تقسیم فرآیندی و حل آنها توسط دانش آموزانی که اشکال داشتند پای تابلو و توضیح توسط معلم ( یکشنبه سنجش ریاضی فصل چهارم را خواهند داشت )
تکلیف خانه: تکلیف : حل صفحات 101 , 102 ,103 کتاب درسی ریاضی
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: حل کاردرکلاس صفحه ی 124 کتاب علوی، پرسش و مرور درس نهم، کار با میکروسکوپ ، آشنایی با نحوه ی تهیه ی نمونه ی بافت دهانی، مشاهده ی مولاژ بدن جهت آشنایی با گوارش غذا در بدن انسان
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی صفحات 117 تا 120 کتاب علوی و طرح سوال، حل صفحه ی 126 کتاب علوی ( دانش آموزان غایب حتما برای دوشنبه تکالیف را انجام دهند) دانش آموزان می توانند در صورت تمایل ( اجباری نیست) مبحث تقسیم سلول یا گوارش غذا را به صورت کاردستی یا نقاشی درست کنند و از 5 تا 30 امتیاز دریافت کنند.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: تشخیص نهاد فاعلی و غیر فاعلی و فعل در قسمت گزاره ی جمله تدریس شد. شعر حفظی همای رحمت پرسیده شد.
تکلیف خانه: تکلیف متن درس ها رو خوانی شود و 7 سطر املا نوشته شود.

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: حل صفحات 112 و 113 کتاب علوی مربوط به تکلیف منزل در کلاس و رفع اشکال، پرسش درس هشتم و توضیح مجدد در مورد سیاره ها، تدریس صفحات 72 تا 74 کتاب درسی با مشاهده ی مولاژ بدن انسان در آزمایشگاه و پاسخ به سوالات و فعالیت ها
تکلیف خانه: تکلیف درس 9 و خلاصه از روی کتاب خوانده شود. در غیر این صورت فردا باید از روی آن نوشته شود.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: آمادگی برای آزمون پرلز.خواندن داستان و پاسخ گویی به سوالات متن ادبی.
تکلیف خانه: تکلیف درس یک تا ده ( به غیر از درس آزاد)روخوانی شود سپس کلماتی که صدای (ز)و صدای (س) دارند نوشته شود.5سطر املا نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 67 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب کار تا پایان درس 6 کامل شود. یک فیلم به صورت مصاحبه دو نفره و یا انفرادی درمورد تاریخ یا مکان تولد اطرافیان به واتس اپ مدرسه فرستاده شود. When were you born? I was born..... My mum was born...... My dad was born......
رایانه خلت آبادی فراهانی، فاطمه
فعالیت: گزارش :شروع آموزش movie maker

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: ادامه ی حل سوالات مهم کتاب کار علوی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و مرور کلی فصل و رفع اشکال دانش آموزانی که بعضی از سوالات را اشکال داشتند , صفحات 110 , 111 , 112 ,115 , 116 کتاب کار علوی
تکلیف خانه: تکلیف : کامل کردن کتاب کار علوی فصل چهارم بطور کامل و دقیق ( درسنامه ها مطالعه شود )
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: روخوانی و معنای شعر حفظی همای رحمت پرسیده شد. خواندن انشا در مورد شاعر بزرگ ایران ( شهریار )
تکلیف خانه: تکلیف شعر همای رحمت حفظ شود.7سطر املا نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 67
تکلیف خانه: تکلیف : یکی از تکالیف را به دلخواه انجام دهید. 1.پروژه صفحه 67 را انجام دهید. 2.با کلمات زیر سوال و پاسخ در مورد تاریخ و مکان تولد بنویسید. they,Tom,my mom,we,Sarahand Rosy When were you born?