دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس منابع طبیعی

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: برگزاری سنجش ریاضی
تکلیف خانه: تکلیف: حل صفحات 7 ، 8 کتاب هوش و استعداد تحلیلی ( اولیای عزیزم کتاب هوش و استعداد فعلا در منزل بماند ، از فردا فقط کتاب درسی ریاضی و دفتر ریاضی همراه داشته باشند )
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: پرسش درس سوم و توضیح مجدد قانون بقای انرژی و تبدیل انرژی ها، تدریس صفحات 20 و 21 کتاب درسی و انجام آزمایش ساخت توربین بادی جهت شناخت انرژی حرکتی
تکلیف خانه: تکلیف صفحات 34 و 35 کتاب علوی مبحث تبدیل انرژی ها مطالعه شود. (از دانش آموزان خواسته شد امروز کتاب درسی علوم را همراه نبرند)
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار:تدریس کلمات بخش حیوانات آزمون کمبریج
تکلیف خانه: تکلیف:فردا از کلمات و جملات درس یک دیکته داریم,تمرین شود.
علوم به زبان انگلیسی حبیبی، صدف
فعالیت: تدریس و انجام آزمایش صفحه 33 کتاب با موضوع کاشت دانه گیاه در محیط خشک و مرطوب

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: بررسی تکالیف و توضیح چگونگی طرح سوال برای درسنامه، پرسش درس 1 و 2 همراه رفع اشکال، تحویل نمونه سوالات و خلاصه درس سوم، تدریس مبحث انرژی و صفحات 16 تا 18 کتاب درسی، انجام آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به حرکتی با ساخت فرفره در آزمایشگاه
تکلیف خانه: تکلیف نقشه ی مفهومی درس سوم و سوالات 1تا 4 چسبانده شده در کتاب درسی خوانده شود و فردا حتما کتاب همراه باشد. (از دانش آموزان خواسته شد امروز کتاب علوی را منزل نبرند)
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: تدریس متن علمی وادبی و تفاوت آنها بایکدیگر پاسخ به سوالات صفحات 21،22و23 نگارش
تکلیف خانه: تکلیف در مورد باران یک متن علمی ویک متن ادبی نوشته شود.هر متن سه سطر
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 18 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: در مورد نحوه رسیدن به مدرسه چهار سوال با جواب بنویسید. How do you go to school? I go school by bus.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 31 و 32 کتاب کار علوی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و رفع اشکال آنها ( حل کتاب کار علوی فصل اول کامل، سوال به سوال انجام شد )
تکلیف خانه: تکالیف : تمرین و مرور کامل فصل اول ، تمام جزوه ها ، تمام کتاب درسی ، تمام کتاب کار، روز سه شنبه سنجش کامل از فصل اول گرفته خواهد شد . پسرهای عزیزم روز سه شنبه نیازی نیست اصلا کتب مرتبط به ریاضی را همراه داشته باشند ، از روز چهارشنبه انشالله تدریس فصل دوم شروع خواهد شد ، روز چهارشنبه کتاب درسی ریاضی و دفتر ریاضی همراه داشته باشند . کتاب کار علوی فعلا در منزل بماند .
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار:تدریس صفحه 17 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: طراحی تقش یک شهر را انجام دهید و سه سوال با جواب بنویسید. How do I get to the museum? Turn left.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 21 ، 22 ، 25 ، 26 ، 27 ، 30 کتاب کار علوی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و رفع اشکال آنها (تک تک سوالات حل شده )
تکلیف خانه: فعالیت : حل صفحات 30 ، 31 کتاب کار علوی برای سنجش روز سه شنبه تمرین و تکرار داشته باشند (هم کتاب کار هم کتاب درسی کامل از فصل یک)
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: صفحه ی 26 کتاب علوی مربوط به تکلیف منزل سوال به سوال در کلاس حل و رفع اشکال شد. در مورد روش مطالعه ی درس و طرح سوال 15 دقیقه در کلاس صحبت شد .صفحات 11 تا 14کتاب درسی در آزمایشگاه تدریس و آزمایش مربوط به روش های جداسازی مواد انجام شد.
تکلیف خانه: طبق روش توضیح داده شده از درسنامه ی درس یک 5 سوال و درس دوم 10 سوال داخل کتاب علوی نوشته شود.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: املا و بند نویسی گفته و تصحیح شد. سوالات صفحات 20تا 28 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: باتوجه به درس 1،2،3 پنج جمله پرسشی و پنج جمله خبری و 5سطر املا نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 16 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: کتاب کار تا پایان صفحه 14 کامل شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 15 ، 16 ، 17 ، 19، 20 کتاب کار علوی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان و رفع اشکال آنها
تکلیف خانه: فعالیت : حل صفحات 29 ، 30 کتاب کار علوی (اولیای عزیزم ، سه شنبه ی آینده آزمون کامل از فصل یک گرفته خواهد شد ، کل کتاب درسی و کل کتاب کار با پسرهای عزیزم تمرین و مرور شود)
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: صفحه 25 کتاب علوی که مربوط به تکلیف منزل بود در کلاس حل شد و رفع اشکال صورت گرفت. از دانش آموزان خواسته شد مواردی را که اشتباه داشتند به صورت درست بنویسند. در مور روش حل تمرین ها به دانش آموزان توضیح داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف حل صفحه ی 26 کتاب علوی (از دانش آموزان خواسته شد فقط کتاب علوی را همراه خود منزل ببرند)
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: سوالات صفحات 20و21 نگارش پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف 5جمله از درس 3 به دلخواه نوشته شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 15 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: در مورد یک شهر به انتخاب خود، یک متن بنویسید. (حداقل پنج خط)