دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس منابع طبیعی

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 30و31 کتاب درسی ریاضی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان
تکلیف خانه: مطالعه ی کامل جزوه و حل صفحه 33 کتاب درسی (اولیای عزیزم من تکلیف تا روز شنبه کم دادم،لطفا اشکالات درسی فصل اول را مرور و دوره کنید.)
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: مرور صفحات 30 تا 35 علوی با پرسش و پاسخ تدریس صفحات 36 و 37 کتاب علی و 23و 24 کتاب درسی، حل کار در کلاس 1و 2 درس سوم کتاب کار، انجام آزمایش تبدیل انرژس صوتی به حرکتی.
تکلیف خانه: مطالعه صفحات 36 و 37 کتاب علوی و حل صفحات 40 و 41 دانش آموزان غایب درس را مطالعه کنند.
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: دانش زبانی درس 4 (مفهوم جمله و انواع جمله خبری_پرسشی_امری_تعجبی) تدریس شد.شعر حفظی پرسیده شد.
تکلیف خانه: 7جمله به دلخواه از درس 4 نوشه شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: تدریس صفحه 20 کتاب.
تکلیف خانه: از کلمات صفحه 20 (درس 2) هرکدام پنج بار نوشته شود. spell کلمات تمرین شود پرسیده می شود.
هدیه‌های آسمان چهارم پیمانی، نگار
فعالیت: درس 4 تدریس شد. سوالات مهم درس نوشته شد و هایلایت شد.
تکلیف خانه: صفحه 24 حل شود. درس پرسیده می شود.

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس مبحث کسرها (جمع و تفریق کسرهای هم مخرج و نوشتن جزوه در دفتر ریاضی با ذکرمثال )
تکلیف خانه: مطالعه ی کامل جزوه و حل صفحات 28.29.30.31 کتاب درسی ریاضی (اولیای عزیزم بچه ها بخاطر تعطیلات تا روز چهارشنبه ریاضی ندارند لطفا فصل جدید را مرور و تمرین کنند، برگه ها بررسی شود و امضا کنید و روز چهارشنبه همراه بیاورند تا چک شود.)
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: شعر حفظی (روباه و زاغ) پرسیده شد.سوالات صفحات 30_31_32 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد درس 4روخوانی و معنی کلمات مترادف و هم خانواده گفته شد
تکلیف خانه: کلمات سخت درس 4نوشته شود معنی کلمات درس 4 مطالعه شود
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: تدریس مفاهیم cambridge تمرین مکالمه چالش بزرگ علوی speak new
تکلیف خانه: از کلماتی که در دفتر نوشته اند 5بار بنویسید.
قرآن چهارم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: روخوانی از اول کتاب پرسیده میشود

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: تدریس مبحث کسر ، مروری بر سال گذشته ، تدریس مبحث کسرهای بزرگتر از واحد و اعداد مخلوط و نحوه ی رسم شکل آنها و نوشتن جزوه ی کامل آن
تکلیف خانه: فعالیت : مطالعه ی کامل جزوه و حل صفحات 24 ، 25 ، 26 ، 27 کتاب درسی ریاضی ( زمان پیشنهادی : یک ساعت )
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: پرسش درس سوم و توضیح مجدد قانون بقای انرژی و تبدیل انرژی ها، تدریس صفحات 20 تا 22 کتاب درسی، پاسخ به نمونه سوالات 5 تا 12 داخل کتاب درسی و مشخص کردن نکات مهم، انجام آزمایش حرکت مارپیچ کاغذی با انرژی هوای گرم در آزمایشگاه
تکلیف خانه: تکلیف صفحات 30 تا 33 کتاب کار علوی خوانده و 8 سوال داخل خود کتاب طرح شود. جواب ها نیز داخل کتاب مشخص گردد. ( از دانش آموزان خواسته شد کتاب درسی را همراه خود نبرند)
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: املا گفته و تصحیح شد.قسمت اول شعر روباه و زاغ پرسیده شد. سوالات صفحات 28،29و30 کتاب کار پاسخ داده شد.
تکلیف خانه: تکلیف قسمت دوم شعر روباه و زاغ حفظ شود. سوال 8 صفحه ی 30 و صفحه ی 32 کتاب کار پاسخ داده شود.
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: صفحه 19 تدریس شد و دیکته گفته شد.
تکلیف خانه: تکلیف:کتاب کار تا پایان صفحه 17 انجام شود

گزارش گروه

ریاضی چهارم فشکی، منصوره
فعالیت: برگزاری سنجش ریاضی
تکلیف خانه: تکلیف: حل صفحات 7 ، 8 کتاب هوش و استعداد تحلیلی ( اولیای عزیزم کتاب هوش و استعداد فعلا در منزل بماند ، از فردا فقط کتاب درسی ریاضی و دفتر ریاضی همراه داشته باشند )
علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: پرسش درس سوم و توضیح مجدد قانون بقای انرژی و تبدیل انرژی ها، تدریس صفحات 20 و 21 کتاب درسی و انجام آزمایش ساخت توربین بادی جهت شناخت انرژی حرکتی
تکلیف خانه: تکلیف صفحات 34 و 35 کتاب علوی مبحث تبدیل انرژی ها مطالعه شود. (از دانش آموزان خواسته شد امروز کتاب درسی علوم را همراه نبرند)
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار:تدریس کلمات بخش حیوانات آزمون کمبریج
تکلیف خانه: تکلیف:فردا از کلمات و جملات درس یک دیکته داریم,تمرین شود.
علوم به زبان انگلیسی حبیبی، صدف
فعالیت: تدریس و انجام آزمایش صفحه 33 کتاب با موضوع کاشت دانه گیاه در محیط خشک و مرطوب

گزارش گروه

علوم چهارم همیز، زینب
فعالیت: بررسی تکالیف و توضیح چگونگی طرح سوال برای درسنامه، پرسش درس 1 و 2 همراه رفع اشکال، تحویل نمونه سوالات و خلاصه درس سوم، تدریس مبحث انرژی و صفحات 16 تا 18 کتاب درسی، انجام آزمایش تبدیل انرژی شیمیایی به حرکتی با ساخت فرفره در آزمایشگاه
تکلیف خانه: تکلیف نقشه ی مفهومی درس سوم و سوالات 1تا 4 چسبانده شده در کتاب درسی خوانده شود و فردا حتما کتاب همراه باشد. (از دانش آموزان خواسته شد امروز کتاب علوی را منزل نبرند)
فارسی چهارم متش، نوشین
فعالیت: تدریس متن علمی وادبی و تفاوت آنها بایکدیگر پاسخ به سوالات صفحات 21،22و23 نگارش
تکلیف خانه: تکلیف در مورد باران یک متن علمی ویک متن ادبی نوشته شود.هر متن سه سطر
زبان انگلیسی چهارم حبیبی، صدف
فعالیت: گزارش کار: تدریس صفحه 18 کتاب
تکلیف خانه: تکلیف: در مورد نحوه رسیدن به مدرسه چهار سوال با جواب بنویسید. How do you go to school? I go school by bus.