دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس میراث فرهنگی

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
علوم پنجم همیز، زینب
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.
مطالعات اجتماعی پنجم پیمانی، نگار
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: کاربرگ را پاسخ دهید.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
تکلیف خانه: با سلام و احترام اولیای عزیزم ، این فیلم مخصوص کاربرگ داده شده است ، این فیلم به شما کمک میکند بتوانید بعد از حل کاربرگ توسط دانش اموز عزیزم ، ان را تصحیح کنید با سپاس فراوان ، فشکی