دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس میراث فرهنگی

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
تکلیف خانه: نوشتن یکی از آزمایش های کتاب در یک برگه شامل 1. اسم و موضوع آزمایش 2. مواد و وسایل مورد نیاز 3. شرح کار 4.نتیجه گیری 5.تصویر یا نقاشی از کار پسرای عزیزم حتما آزمایش ها روز سه شنبه همراه باشد.

گزارش گروه

زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
تکلیف خانه: 4سوال پایین صفحه 58 کتاب در دفتر پاسخ داده شود که مجموع جواب ها تشکیل یک پاراگراف در مورد می دهد.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: مرور مجدد تقارن محوری و کار عملی با خط کش ، تک تک پسرهای عزیزم از نظر کار عملی چک شدند ، صفحات 68 ، 69 ،70 ، 71 در کلاس حل شد و پای تخته هم چک شد
تکلیف خانه: تکلیف :نوشتن کاربرگ داده شده ، در دفتر ریاضی و حل کامل و درست آن ( دیروز تمام کاربرگ ، سوال به سوال حل شد شخصا پای تخته تمام آنها را حل کردم )
علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: تدریس صفحات 49 تا 51 کتاب درسی، پاسخ به نمونه سوالات درس ششم، انجام آزمایش صفحه ی 50 کتاب درسی
تکلیف خانه: تکلیف مطالعه ی کامل خلاصه های درس ششم قرار گرفته شده در کتاب درسی، سه شنبه آینده از همه پرسش می شود.
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: سوالات ارزشیابی دوره ای درس 5،6،8 کتاب کار پاسخ و رفع اشکال شد. دوره درس ها و آمادگی برای سنجش درس فارسی در روز یک شنبه
تکلیف خانه: تکلیف سوالات ارزشیابی نیمسال اول کتاب کار پاسخ داده شود. یک شنبه آزمون ارزشیابی درس 1تا 8 فارسی خوانداری و نگارش قسمت دانش زبانی ،واژه آموزی، شعر حفظی،کلمات مترادف،هم خانواده،معنی درس و شعر ،بند نویسی دوره شود.

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: حل صفحه ی 82 مربوط به کاردرکلاس درس هفتم، حل تمرین های صفحات 84 و 85 مربوط به تکلیف منزل در کلاس و رفع اشکال، تدریس صفحات 46 تا 48 کتاب علوم همراه مشاهده ی مجدد مولاژ چشم و شناخت ساختار آن
تکلیف خانه: تکلیف حل کاربرگ ساختار چشم ( فردا همراه باشد)