دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس میراث فرهنگی

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 26 ، 27 ، 29 تا سوال چهارم کتاب کار علوی پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان
تکلیف خانه: تکالیف :نوشتن ده سوال از کل فصل یک (اولیای عزیزم ، روز چهارشنبه امتحان کامل از فصل اول گرفته خواهد شد هم کتاب درسی و هم کتاب کار تمرین شود )
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: املا و بند نویسی گفته و تصحیح شد.تدریس مفعول و راه تشخیص مفعول در جمله .پاسخ به سوالات و رفع اشکال صفحات 26،27و28 کتاب کار
تکلیف خانه: تکلیف در مورد وقتی آدم برفی درست کردم...دو بند نوشته شود. 5جمله از درس3 به دلخواه نوشته شود.
زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
فعالیت: صفحه 16 و 17 تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف:از روی کلمات صفحه 16 یک خط نوشته شود و همانند فعالیت صفحه 17 در دفتر کشیده شده و برای دو مکان ان ادرس نوشته شود.کتاب کار تا اخر صفحه حل گردد. از روی متن صفحه 14 نوشته شود و در مورد مکان های محل زندگی چند سطر نوشته شود.(دو تکلیف اخر مربوط به دانش اموزان که تکالیف روزهای گذشته خود را انجام نداده اند میباشد و حتما تکالیف ذکر شده کامل انجام شود.)

گزارش گروه

علوم پنجم همیز، زینب
فعالیت: حل کاردر کلاس صفحات 27 و 28 علوی، رفع اشکال و توضیح مجدد اکسید شدن کند و تند ،صفحه ی 29 علوی مربوط به تکلیف منزل در کلاس حل شد و مجدد سوالاتی که دانش آموزان مشکل داشتند توضیح داده شد. صفحات 13 تا 16 کتاب درسی تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف حل صفحات 30 و 31 کتاب علوی فردا جهت یادگیری مبحث تغییرات فیزیکی و شیمیایی تهیه ی دوغ را داریم هر دانش آموز می تواند به دلخواه یک بطری آب معدنی و ماست کوچک همراه داشته باشد.
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: واژه آموزی درس 3 تدریس و سوالات نگارش درس 3 پاسخ و رفع اشکال شد.
تکلیف خانه: تکلیف 5جمله به دلخواه از درس 3 نوشته شود.یک بند در مورد خاطره ی یک روز بارانی نوشته شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: حل صفحات 13 ، 14 ، 17 کتاب کار علوی ،سوال به سوال حل شده و رفع اشکال شده است (فقط کتاب کار علوی همراه داشته باشند ، لطفا در تمرین های پسرهای عزیزم نظارت کامل داشته باشید )
تکلیف خانه: تکالیف : نوشتن 5 مسئله ریاضی از مبحث فقط اعداد مرکب و حل دقیق آنها

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: حل دو سوال آخر کتاب درسی ریاضی (حل کتاب درسی ریاضی فصل اول تمام شد ، تمام سوالات تک تک حل و رفع اشکال شد ، کتاب ریاضی منزل بماند ) و حل کتاب کار علوی صفحات 11 ، 12 پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان ورفع اشکال آنها ( اولیای عزیزم امسال تمام سوالات علوی در کلاس حل خواهد شد ) تکالیف : فصل رو مرور کنند , تمرین نوشتاری ندارند حل دو سوال آخر کتاب درسی ریاضی (حل کتاب درسی ریاضی فصل اول تمام شد ، تمام سوالات تک تک حل و رفع اشکال شد ، کتاب ریاضی منزل بماند ) و حل کتاب کار علوی صفحات 11 ، 12 پای تابلو توسط معلم و دانش آموزان ورفع اشکال آنها ( اولیای عزیزم امسال تمام سوالات علوی در کلاس حل خواهد شد )
تکلیف خانه: تکالیف : فصل رو مرور کنند , تمرین نوشتاری ندارند
فارسی پنجم متش، نوشین
فعالیت: املا گفته و تصحیح شد.حکایت و درس سوم روخوانی و کلمات مترادف و هم خانواده ی درس گفته شد.
تکلیف خانه: کلمات سخت درس 3 نوشته شود.معنی کلمات مترادف درس 1،2و3 پرسیده می شود. در مورد زکریای رازی دو بند نوشته شود.
زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
فعالیت: گزارش کار:تدریس صفحه 13
تکلیف خانه: تکلیف:با توجه به تصاویر صفحه صفحه 13 به سوالات درپاسخ داده شود و کتاب کار صفحه 10 انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی پنجم فشکی، منصوره
فعالیت: حل دو سوال پایانی صفحه ی 13 پای تابلو توسط معلم و مرور مجدد اعداد مرکب و حل مرور فصل سرکلاس صفحات 18 و قسمتی از صفحه ی 19
تکلیف خانه: تکالیف : مطالعه ی درسنامه صفحات 26 ، 27 ، 28 کتاب کار علوی و حل صفحات 29 ، 30 ، 31 کتاب کار علوی
زبان انگلیسی پنجم زندی، عطیه
فعالیت: صفحه 12 کتاب تدریس شد.
تکلیف خانه: تکلیف:از روی شعر صفحه 12 نوشته شود و فایل صوتی شماره 16 گوش داده شود.