دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس همیاران پلیس

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: تدریس خط تقارن و قرینه
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
تکلیف خانه: داستان سرایی: قصه ی شیرین (این سر دنیا، اون سر دنیا) خوانده شد و گل پسرها حسابی لذت بردند،کاربرگ مربوط به قصه را انجام دهید.
آسمانه پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خواندن شعر و سوره ها و تمرین آنها
هنر پیش‌دبستانی صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: آموزش کشیدن حیوانات مرحله به مرحله
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: مرور اسم و صدای حروف مرور blendلغات sat,tap,nap,pat تمرین blendدوحرفی SI. ti تدریس blend سه حرفی sit , tip
تکلیف خانه: اولیای گرامی لطفا حتما خواندن لغات را هر شب تمرین کنید و در روزهای پایانی هفته وقت بیشتری برای آن بگذارید.

گزارش گروه

هنر پیش‌دبستانی صادقی مجرب، فاطمه
فعالیت: پیش دبستانی کار با خمیر بازی انجام شد برای تقویت مهارت دست ورزی و خلاقیت،بچه ها طرح های مورد علاقه خود را خلق کردند

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خوانداری: شروع قصه ی" کلاه به سر " آشنایی اولیه با شخصیت های داستان و صداها به علت تعداد زیاد غایبین، صدا تدریس نشد،ان شالله از جلسه ی بعد
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: جدول شگفت انگیز الگویابی درک شباهت ها و تفاوت ها مسیریابی بر أساس الگو
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
آسمانه پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خواندن شعر و سوره ها و تمرین آنها
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: مرور اسم و صدای حروف گذشته تمرین blendسه حرفی sa+t=sat ta+p=tap pa+n=pan n+a=na na+p=nap تدریس a+n=an an+t=ant برای اولین بار دیکته بازی انجام دادیم که بچه ها هم لذت بردند و هم عالی عمل کردند. لطفا طبق الگویی که در جلسه توضیح دادم تمرین کنید،هم دیکته و هم خواندن.
تکلیف خانه: هرشب هم اسم و صدای حروف و هم blending همینطور فلش کارتها تمرین شود. علاوه بر خواندن ،نوشتن نیز باید تمرین شود لغات تدریس شده برای هر حرف تکرار و تمرین شود. دفتر زبان کامل شود..