دبستان پسرانه‌ی تهران شرق؛ کلاس همیاران پلیس

گزارش گروه

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خوانداری: شروع قصه ی" کلاه به سر " آشنایی اولیه با شخصیت های داستان و صداها به علت تعداد زیاد غایبین، صدا تدریس نشد،ان شالله از جلسه ی بعد
هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: جدول شگفت انگیز الگویابی درک شباهت ها و تفاوت ها مسیریابی بر أساس الگو
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود.
آسمانه پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: خواندن شعر و سوره ها و تمرین آنها
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: مرور اسم و صدای حروف گذشته تمرین blendسه حرفی sa+t=sat ta+p=tap pa+n=pan n+a=na na+p=nap تدریس a+n=an an+t=ant برای اولین بار دیکته بازی انجام دادیم که بچه ها هم لذت بردند و هم عالی عمل کردند. لطفا طبق الگویی که در جلسه توضیح دادم تمرین کنید،هم دیکته و هم خواندن.
تکلیف خانه: هرشب هم اسم و صدای حروف و هم blending همینطور فلش کارتها تمرین شود. علاوه بر خواندن ،نوشتن نیز باید تمرین شود لغات تدریس شده برای هر حرف تکرار و تمرین شود. دفتر زبان کامل شود..

گزارش گروه

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: چاپ چهارگوش مربع و مستطیل
زبان‌آموزی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: نوشتاری: دست ورزی ترسیم خطوط موازی بدون دانستن نام آنها حرکت روی خط راست کشیدن اشکال هندسی با استفاده از شابلون کشیدن خط راست با وسایل موجود در جامدادی
زبان انگلیسی پیش‌دبستانی ملکی، مریم
فعالیت: مرور اسم و صدای حروف گذشته تمرین blendسه حرفی sa+t=sat ta+p=tap pa+n=pan تدریس n+a=na na+p=nap لطفا طبق الگویی که در جلسه توضیح دادم تمرین کنید،هم دیکته و هم خواندن.
تکلیف خانه: هرشب هم اسم و صدای حروف و هم blending همینطور فلش کارتها تمرین شود. علاوه بر خواندن ،نوشتن نیز باید تمرین شود لغات تدریس شده برای هر حرف تکرار و تمرین شود. دفتر زبان کامل شود..