دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس احمد شاملو

گزارش گروه

علوم چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: وارد کردن کاربرگه داده شده داخل دفتر و پاسخ ب آن ها پاسخ دادن به سوالات درس دهم کتاب کار
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: رونویسی از درس لطف حق و امید
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم پرنور : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند. خانم فضلی : اسلایدها و داستان داخل پاور پوینت با دقت خوانده شده و به سوالات انتهای آن در یک برگه پاسخ داده شود. کلمات spelling bee تمرین شوند.

گزارش گروه

فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: نوشتن سوالات در دفتر مشق و پاسخ به آن ها
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم پرنور : دیکته کلمات و عبارات صفحات 70 و 71 و 72 تمرین شود و یک دیکته از این صفحات نوشته شود. در قسمت elemantry سی دی English cafe 1 سه بخش زیر تماشا شوند: What day is it today? How was your summer vacation? What did you do? خانم میرزایی : با سلام برای جدولی که تهیه کردید هفت جمله بنویسید برای مثالI study maths on Sunday. خانم فضلی : فیلم lion king از سی دی english cafe مشاهده شود و موضوع و اتفاقات آن به صورت خلاصه نوشته شود. از درس 6 دیکته تمرین شود .
مطالعات اجتماعی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: نوشتن سوالات در دفتر مشق و پاسخ به آن ها

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: 1 - نوشتن سوالات داده شده داخل دفتر و پاسخ ب آن ها جهت تصحیح و درستی سوالات پاسخ آن ها ارسال شده است . 2- با کنار هم قرار دادن 4مثلث قائم الزاویه ای ک زاویه 45درجه دارد اشکال مستطیل،لوزی،ذوزنقه و متوازی الاضلاع را داخل برگه A4رسم کنید
فارسی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: انجام درس لطف حق در کتاب کار
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم میرزایی : جدولی برنامه هفتگی خود رادر دفتر بکشید روز های هفته را بنویسید و در یک ستون فعالیت هایی مثل :do karate,study maths,practice the violin را نوشته و یک برنامه هفتگی برای خود درست کنید. خانم فضلی : به انتخاب خودشون یکی از برند های پوشاک بین المللی رو انتخاب کرده و درباره ی آن نحقیق کامل داشته باشند، مثلا شامل تاریخچه، تعداد شعب، موارد تولیدی... به بهترین تحقیق امتیاز house system تعلق می گیرد. خانم پرنور : شماره 32 قسمت B سی دی گوش داده شده و نوشته شود. برای هریک از کلمات زیر با استفاده از ضمایر مختلف (I, He, she, They , We, You) یک جمله مناسب نوشته شود: every day, yesterday, rarely, sometimes, last night, usually, every Friday, 3 days ago کلمات spelling bee تمرین شوند.خانم امیدی : به سی دی یونیت 7 کتاب درسی گوش داده شود. دانش آموزان به فایل صوتی تمرین 23 صفحه 71 کتاب درسی گوش داده و برروی یک برگه چیزی را که می شنوند بنویسند.

گزارش گروه

زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا برای امتحان فردا درس های 1 تا 6 دوره شود . در مورد funny sports تحقیق شده و برای فردا در مورد انواع مختلف ورزش های خنده دار توضیح داده شود. خانم میرزایی : با سلام صفحه های 64 و 65 از کتاب کار انجام شود. خانم پرنور : جاهای خالی در کاربرگ چسبانده شده در دفتر با in یا on یا at پر شوند و متن با دقت خوانده شود.متن صفحه 68 کتاب مطالعه شود.
نجوم احدی، سارا
فعالیت: مبحث صدا و صوت در فضا و خلا + ویدیوی صدای سیارات در فضا دیده شد

گزارش گروه

ریاضی چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: انجام ارزشیابی فصل5 و انجام فایل ارسال شده
علوم چهارم محمدی قهی، سمانه
تکلیف خانه: پرسش درس9
زبان انگلیسی چهارم میرزایی‌پرور، زهرا
تکلیف خانه: خانم فضلی : با سلام لطفا کتاب کار تا انتهای درس 6 حل شود. روزنامه دیواری مربوط به leisure activity درست شود. از درس 1 تا درس 6 خواندهرشود روز شنبه امتحان خواهد بود. خانم پرنور : صفحات 64 و 65 کتاب کار انجام شوند. متن صفحه 68 کتاب با دقت مطالعه شود.