دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس سهراب سپهری

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: تمرین اندازه گیری دقیق با خط کش کاغذی و مفهوم میلی متر در خط های مختلف
تکلیف خانه: 10 خط با اندازه های مختلف با خط کش کاغذی که نمونه تمرین آن در صفحه 85 کتاب ریاضی است در دفتر تمرین شود. فردا دانه های خیس شده نارنج یا پرتقال را جهت کاشت در گلدان همراه بیاورید...سپاس
علوم دوم گرامی، زهرا
فعالیت: کتاب کار بخش سوخت تمرین شد.
فارسی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: روانخوانی کی بود کی بود؟و درس هنرمند
تکلیف خانه: 7 خط املا از درس هنرمند نوشته شود.
نگارش دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: نگارش درس های قبل تا چهار شنبه تکمیل شود.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام یونیت یک تا چهار خوب خوانده شود. دوره شود.
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: تکمیل مدیریت خشم ، بازی گروهی

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: مفهوم حدسیه سازی و تجزیه و تتحلیل مساله تمرین شد.آزمون ریاضی گرفته شد.
تکلیف خانه: سوال 6 صفحه 87 کتاب کار ریاضی انجام شود.
علوم دوم گرامی، زهرا
فعالیت: فیلم اگر سوخت تمام شود به نمایش گذاشته شد.
تکلیف خانه: کتاب کار درسنامه ص 89 تا 90 خوانده شود. و ص 91 و 92 انجام شود.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از صفحه 111 کتاب درسی قسمت های مشخص شده کنده شود و در دفتر چسبانده شود و سپس درباره هر قسمت یک سوال ساخته شود و به آن پاسخ داده شود. به سی دی کتاب صفحه های 50 51 52 گوش داده شود و صفحه 51 تکمیل شود. Spelling bee کامل تمرین شود.
هدیه‌های آسمان دوم گرامی، زهرا
فعالیت: درس خانواده مهربان تدریس شد.
قرآن دوم گرامی، زهرا
فعالیت: خواندن آیات صفحه 37 پرسیده و تفکیک شد.
تکلیف خانه: صفحه 38 و 39 خوانده و تفکیک شود.سپاس

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: مفهوم اعداد معلوم و نامعلوم و روش حدسیه سازی در اعداد تمرین ریاضی و هوش سئوالات تمرین شد.
فارسی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: روخوانی از درس هنرمند برای مادر کاربرگ فارسی انجام و نظارت شود. فردا عزیزان یک تکه خمیر و چند عدد چوب کبریت یا خلال همراه داشته باشید.
املا دوم گرامی، زهرا
فعالیت: املا از درس زیارت گفته شد.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام کتاب کار دانش آموزان تحویل داده شده است. تا آخر صفحه 49 تکمیل شود. به سی دی کتاب صفحه های 50 و 51 گوش داده شود. تمرین آهنگ محمد رسول الله تا جایی که مشخص شده است تمرین شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ساخت آدمک با طرح معمای متحرک شدن دستان آدمک

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: مفهوم اندازه گیری صفحه 76 تا 79 تدریس و به همراه آزمون دوره ای در کلاس انجام و برگزار شد.
فارسی دوم گرامی، زهرا
تکلیف خانه: دوره درس فارسی از درس ششم تا هشتم روخوانی به همراه پرسش هم معنی فارسی:کاربر فارسی انجام شود.... بچه های خوبم در این هوای سرد ،هوای پرندگان رو هم داشته باشیم..شاد باشید.
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام دفتر دانش آموزان تحویل داده شده است. از روی سرمشق ها نوشته شود. آهنگ تمرین شود. به سی دی کتاب صفحه 50 گوش داده شود.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش چنگال خانوادگی ( حمله همزمان یک مهره به چند مهره حریف )

گزارش گروه

ریاضی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: برگزاری هوش و استعداد و فعالیت دست ورزی مفهوم اندازه گیری با کمک گیره و نی و چینه
تکلیف خانه: کاربرگ ریاضی و فارسی انجام شود.
علوم دوم گرامی، زهرا
فعالیت: ساخت ساعت آفتابی و آزمایش آن در حیاط مدرسه.
فارسی دوم گرامی، زهرا
فعالیت: برگزاری مسابقه مشاعره بین گروه ها
تکلیف خانه: روخوانی فارسی از درس چهارم و ششم به همراه معنی کلمات
زبان انگلیسی دوم صداقت زاده، صبا
تکلیف خانه: با سلام کتاب کار دانش آموزان تحویل داده شده است. تا آخر صفحه 47 تکمیل شود. Spelling bee تا آخر تمرین شود. فردا امتحان spelling bee