دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس محمدحسین شهریار

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: آموزش تقسیم
تکلیف خانه: حل صفحات 107- 108-109 و 110 کتاب کار علوی
علوم سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تدریس انواع آینه ها
نگارش سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: روخوانی انشا دانش آموان
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : تکلیف امروز: از ابتدای کتاب تا انتهای درس چهار حتما تا فردا مرور شود. تمامی تکالیف زیر روز دوشنبه تحویل گرفته می شوند. صفحات 50 و 51 کتاب کار انجام شوند. داستان صفحه 54 کتاب روخوانی و حفظ شود و شماره 9 قسمت B سی دی گوش داده شود.

گزارش گروه

زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : 8 جمله با There's / There are / There isn't / There aren't با توجه به تصویر چسبانده شده در دفتر، نوشته شود. شماره های 6 و 7 و 8 قسمت B سی دی چندین بار با دقت گوش داده شوند. دانش آموزانی که شعر (تکلیف روز گذشته) را حفظ نکرده اند، تا روز شنبه آن را حفظ کنند. روز شنبه از صفحات 50، 51، 52 و 53 کتاب دیکته خواهیم داشت.
هدیه‌های آسمان سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: هدیه از اول تا پایان درس 10 بسیار مرور شود

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: آموزش و انجام دست ورزی تقسیم
فارسی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: مرور دروس و انجام نگارش
تکلیف خانه: مطالعه و مرور درس 1 تا آخر درس7 فارسی
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : صفحات 48 و 49 کتاب کار انجام داده شوند. شماره های 6 و 7 قسمت B سی دی گوش داده شده و شعر پایین صفحه (شماره 7 سی دی) حفظ شود.
هدیه‌های آسمان سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تدریس درس 11

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: آموزش ضرب عدد ده- پرسش ضرب عدد 8
املا سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: املای درس پیراهن بهشتی گفته شد
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: با توجه به کلمات و اعداد موجود در اسپینر چسبانده شده در دفتر، هشت جمله با There's a/an / There are / There isn't a/an / There aren't any نوشته شود.
مطالعات اجتماعی سوم خداویسی، مهسا
تکلیف خانه: مطالعه و مرور اجتماعی از درس 1 تا آخر درس 11
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: برقراری مسابقه رالی
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آغاز شروع بازی باز ( بازی مرکزی اولین نمونه آن است )

گزارش گروه

ریاضی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تمرین و مرور ریاضی
تکلیف خانه: حل سوالات ریاضی داده شده( ریاضی بسیار تمرین شود از ابتدا تا آخر ضرب اعداد)
زبان انگلیسی سوم آهنگری، مرتضی
تکلیف خانه: خانم پرنور : سرمشق کلمات در دفتر تکمیل شوند. شماره های 2، 3، 4 و 5 قسمت B سی دی درباره گوش داده شوند.
مطالعات اجتماعی سوم خداویسی، مهسا
فعالیت: تدریس درس 13
زیبانویسی سلحشور، لیلی
فعالیت: بررسی تکالیف
تکلیف خانه: دانش آموزانی که تکالیف ناقص دارند لطفا تکمیل شود و امضا شده توسط اولیا