دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس نیما یوشیج

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: ریاضی صفحه 76و77 تدریس و تمرین ها حل شد.(مفهوم اندازه گیری بوسیله ابزارمانندنی و نخ)
تکلیف خانه: از عدد 280تا 320 با شمارش 2تا2تا با عدد و حرو ف بنویسید.
علوم دوم شکیب، زهرا
فعالیت: علوم درس سوخت تدریس شد.(نمایش فیلم فندق).
فارسی دوم شکیب، زهرا
تکلیف خانه: چند کلمه ی جدید از درس زیارت انتخاب و با آن ها یک داستان کوتاه بنویس.
املا دوم شکیب، زهرا
فعالیت: املا پی تخته ای گفته شد.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: از اول یونیت 1 تا اخر یونیت 4 کامل دوره شود .فردا پرسش خواهد شد.

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: ریاضی تمرین شد.
تکلیف خانه: از 240 تا 280 با عدد و رقم بنویسید.
فارسی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: آزمون فارسی برگزار شد. تمرین نگارش تا صفحه 59 حل شد. مسابقه مشاعره انجام و امتیاز داده شد.
تکلیف خانه: کلماتی که حروف ص،ث،ط،ت، دارند را از پنج درس آخر پیدا کرده و بنویسید. درس بخوان و بیندیش ،کی بود ؟کی بود؟روخوانی شود.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: کلمات و پرسش و پاسخ صفحه 49 در دفتر کامل نوشته شود و به دانش اموز دیکته گفته شود. روز شنبه از همین صفحه spelling test یا دیکته گفته خواهد شد.توجه شود که مسابقه spelling bee درون مدرسه اوایل بهمن برگزار خواهد شد بنابراین حتما تمام کلمات تمرین شود از بین تمام دانش اموزان کلاس در ان تاریخ بهترینها انتخاب شده و برای مسابقه بین شعب اماده خواهند شد. تمرین اهنگ محمد رسول الله و گروه اریان فراموش نشود.

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: کاربرگ آزمون ریاضی در کلاس تمرین و دوره شد.
فارسی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: روخوانی درس زیارت پرسیده شد.بخوان وبیندیش تدریس شد.
تکلیف خانه: کاربرگ فارسی حل شود. واژه سازی درس ها و هم معنی و مخالف ها خوانده شود.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: یک صورت مانند صورتی که در صفحه 48 کتاب تمرین 22 امده در دفتر کشیده شود و در مورد ان توضیح داده شود .توضیح ان مانند جملات تمرین 23 باشد به این ترتیب که برای هر عضو صورت یک جمله نوشته شود و تصویر ان مطابق انچه که در جمله گفته شده رنگ شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ساخت آدمک با طرح معمای متحرک شدن دستان آدمک
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مدیریت خشم در بازی گروهی و فعالیت گروهی

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: آزمون ریاضی برگزار شد.
علوم دوم شکیب، زهرا
فعالیت: علوم دوره شد.
فارسی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: تمرین نگارش حل شد.
تکلیف خانه: تمرین های نگارش درس ازهمه مهربانتر نوشته شود. کاربرگ فارسی حل و آورده شود. هم معنی و مخالف کلمات فارسی خوانده شود.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: تصاویر صفحه 111 کتاب اصلی بریده شده و در دفتر چسبانده شود و دانش اموز مقابل هر عکس جملات را با I can شروع کند و بنویسد مانند I can touch my nose. و گوش کردن به CD و تمرین spelling bee فراموش نشود.لطفا به غلط های املایی اخری spelling test توجه شود.
قرآن دوم شکیب، زهرا
فعالیت: نکات دستوری درس زیارت تدریس شد . کلیپ آموزشی وضو نمایش داده شد.
شطرنج یوسفی، ژاله
فعالیت: آموزش چنگال خانوادگی ( حمله همزمان یک مهره به چند مهره حریف )

گزارش گروه

ریاضی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: واحد بزرگ و کوچک و اندازه های هریک در ابزارهای مختلف تدریس شد. تمرین ریاضی در دفتر انجام شد.
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی صفحات 43،48،49،53،54 ، حل و آورده شود.
زبان انگلیسی دوم امیدی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 46 کتاب با استفاده از CD خیلی خوب روخوانی شود، سپس صفحه 44 کتاب کار انجام شود. لطفا توجه شود که تکلیف به این دلیل کمتر از معمول داده شده تا دانش اموزان فرصت کافی برای تمرین spelling bee و اهنگ داشته باشند.
هدیه‌های آسمان دوم شکیب، زهرا
فعالیت: هدیه تدریس شد.
استعداد فضایی دوم شکیب، زهرا
فعالیت: آزمون هوش واستعداد انجام شد.
زیبانویسی سلحشور، لیلی
فعالیت: بررسی تکالیف
تکلیف خانه: دانش آموزانی که تکالیف ناقص دارند لطفا تکمیل شود و امضا شده توسط اولیا