دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس پروفسور مجید سمیعی

گزارش گروه

فارسی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: فارسی ، تدریس نشانه ( و ) استثنا ، تکمیل دفتر کلمات ، تکمیل کتاب نگارشی . اجرای نمایش ( و ) استثنا .
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی درس ( و ) استثنا ، توجه کنین کلمات استثنا بخش و صدا کشی ندارند و نمی توان به شیوه ی ترکیب و مرحله ای نوشت . املای شب 55 فقط کلمات جدید .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: با سلام تا پایان یونیت 2 همه مطالب تکرار و تمرین شود.
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس اجرای نرم افزار نت پد ، پنجره ی نت پد و تغییر زبان نوشتاری
تکلیف خانه: تمرین صفحات 62 و 63

گزارش گروه

فارسی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: تدریس نشانه ی ج ، تکمیل دفتر کلمات ، تکمیل کتاب نگارشی ، بازی لیوان چینی و جملات به ریخته ، برگزاری آزمون فارسی ، اجرای زنگ کتاب و کتاب خوانی
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی نشانه ج را انجام دهند ، املای شب 54 ( تشخیصی ج ، خ )
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 23 و 24 کتاب تمرین انجام شود،سی دی یونیت 3 کامل گوش داده شود،پروژه انجام شود.

گزارش گروه

علوم اول سلطانی، معصومه
فعالیت: تدریس فصل 9 خاک ها ( هنوز فصل 8 را درس نداده ام )
تکلیف خانه: کتاب کارعلوم فصل 9 خاک ها را انجام دهند ، فصل 8 را انجام ندهند ، ( برای هفته ی آینده سه شنبه فصل 8 ابزارها ، هر یک دانش آموز یک کاردستی ساده با هر ابزاری که می تواند درست کند ، جهت بیان ابزار مورد استفاده در این کار )
فارسی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: املای شماره ی 12 تا پایان درس گ گفته شد ( ارزیابی املا ی کلاسی بسیار عالی بود ) ،( فعالیت جملات به هم ریخته با لیوان ها تکمیلی درس ل )
املا اول سلطانی، معصومه
تکلیف خانه: املای شب 53 ( در املا یک مسئله بنویسند )
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 21 و 22کتاب تمرین انجام شود.
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: شناخت رنگ های چراغ قانون ، استفاده از زبان بدن برای معرفی رنگ ها

گزارش گروه

ریاضی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: آموزش مسئله نویسی و عبارت نویسی .
فارسی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: تدریس نشانه ی ل ، تکمیل درکلمات ، تکمیل کتاب نگارشی درس ل
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی درس ل را کامل کنند ، املای شب 52 را بنویسند .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 24 کتاب زبان گوش داده و حفظ شود.

گزارش گروه

ریاضی اول سلطانی، معصومه
فعالیت: تدریس تم 14 ، جمع و تفریق با شکل و ابزار ، تکمیل 4 صفحه ی ریاضی و هوش ، برگزاری آزمون استعداد فضایی
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی تم 14 را تکمیل کنند ، تحویل روز شنبه
املا اول سلطانی، معصومه
تکلیف خانه: املای شب 51 ( تشخیصی ف ، ق )
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 22 کتاب گوش داده شود و تمرین شود.
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: گروه نوازی درس خورشید خانم با بلز