دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس پروفسور محمود حسابی

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش جمع سه عدد تمرین تکرار با مگنت های روی تخته و انجام فعالیت کتاب ریاضی .
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش نشانه ی ج با ایجاد انگیزه خوردن آجیل و درست کردن کلاژ جوجه تیغی جمله سازی با کلمات جدید ،انجام فعالیت های کتاب نگارش. روانخوانی خوانده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار علوی و دفتر سبز انجام شود. روانخوانی تمرین و تکرار شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: با سلام تا پایان یونیت 2 همه مطالب تکرار و تمرین شود.
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس اجرای نرم افزار نت پد ، پنجره ی نت پد و تغییر زبان نوشتاری
تکلیف خانه: تمرین صفحات 62 و 63

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش تفریق با داستان پرنده ها و طرح داستان توسط دانش آموزان و انجام فعالیت های کتاب ریاضی
تکلیف خانه: کاربرگ ریاضی انجام شود.
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: تدریس مجدد نشانه ل ، بازی برج لیوانی با هدف تقویت روان خوانی و ایجاد انگیزه
تکلیف خانه: کاربرگ فارسی انجام شود. املا از نشانه ق،ل گفته شود.روان خوانی خیلی تمرین و تکرار شود .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 23 و 24 کتاب تمرین انجام شود،سی دی یونیت 3 کامل گوش داده شود،پروژه انجام شود.

گزارش گروه

علوم اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: حل کتاب کار علوم علوی درس اشنایی با سنگ ها
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: تدریس نشانه ل ، تمرین در دفتر نارنجی ، حل کتاب نگارشی نشانه ل ، بازی فوتبال مرتبط با نشانه ل
تکلیف خانه: نوشتن کتاب کار فارسی علوی نشانه ل ، نوشتن دفتر سبز نشانه ل
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 21 و 22کتاب تمرین انجام شود.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ادامه ساخت سازه هلی کوپتر + بازی با سازه های ساخته شده

گزارش گروه

ریاضی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: انجام آزمون ریاضی مداد کاغذی ، بازی با دستگاه جمع و چینه و تمرین و تکرار .
تکلیف خانه: کاربرگ انجام شود .
فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: تمرین و تکرار کلمات جدید در دفتر ، املا در دفتر کلاسی نشانه ف و خ ، جزوه روان خوانی نشانه ق تمرین و تکرار شد.
تکلیف خانه: املا از نشانه ق در دفتر سبز گفته شود. روان خوانی تمرین و تکرار شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 24 کتاب زبان گوش داده و حفظ شود.
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مهارت استفاده نکردن از الفاظ بد ، بکار بردن کلمات مناسب

گزارش گروه

فارسی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش نشانه ق با ایجاد انگیزه اریگامی قورباغه پرشی و مسابقه قایق فوتکی ، جمله سازی با کلمات جدید، انجام فعالیت های کتاب
تکلیف خانه: کتاب فارسی علوی نشانه ق انجام شود.دفتر سبز انجام شود .
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 22 کتاب گوش داده شود و تمرین شود.
قرآن اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: آموزش سوره کوثر ، بحث و گفت و گو در مورد نعمت های خدا توسط نرم افزار میشا و کوشا
تکلیف خانه: تمرین و تکرار سوره کوثر و پیام قرآنی جدید الحمد الله
استعداد فضایی اول خوش‌نظر، هدی
فعالیت: انجام آزمون استعداد فضایی
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: گروه نوازی درس خورشید خانم با بلز