دبستان پسرانه‌ی تهران غرب؛ کلاس پروفسور پرویز کردوانی

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی تم 13 کامل انجام شود و روز سه شنبه آورده شود.
فارسی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: تدریس نشانه ی ل درس گل در زنگ دایره انجام شد. دو صفحه کتاب نگارشی انجام شد. دفتر سبز جمله سازی و عدد نویسی تمرین شد. املا شماره 9 از نشانه های( ز ، ی )گرفته شد. روان خوانی پرسیده شد.
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی درس گل کامل انجام شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: با سلام تا پایان یونیت 2 همه مطالب تکرار و تمرین شود.
رایانه عبدی، مهرداد
فعالیت: تدریس اجرای نرم افزار نت پد ، پنجره ی نت پد و تغییر زبان نوشتاری
تکلیف خانه: تمرین صفحات 62 و 63

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: تم 13 کامل تدریس شد. علامت جمع و جمع آپارتمانی تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار ریاضی شنبه داده می شود و تا روز چهارشنبه ی هفته ی آینده فرصت دارند تا انجام دهند.
فارسی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: آزمون فارسی گرفته شد.
تکلیف خانه: املا شب روان خوانی تمرین شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 23 و 24 کتاب تمرین انجام شود،سی دی یونیت 3 کامل گوش داده شود،پروژه انجام شود.

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: 4 صفحه انجام شد.
علوم اول فوائدی، طاهره
فعالیت: درس هشتم ابزار ها کامل تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار علوم درس هشتم کامل انجام شود و تا روز شنبه بیاورند.
فارسی اول فوائدی، طاهره
تکلیف خانه: سرمشق دفتر نارنجی انجام شود. جدول دوستی انجام شود. املا گفته شود. روان خوانی درس های جدید تمرین شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: صفحه 21 و 22کتاب تمرین انجام شود.
قرآن اول فوائدی، طاهره
فعالیت: پیام قرآنی نیکی کردن به والدین تدریس شد.
رباتیک کهندل (کانون رباتیک و خلاقیت اوج)، زهرا
فعالیت: ادامه ساخت سازه هلی کوپتر + بازی با سازه های ساخته شده

گزارش گروه

ریاضی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: آزمون ریاضی انجام شد. امیر سام منصوری عزیز و امیر حسام قلی زاده ی عزیزم تولدتون مبارک انشالله جشن 120 سالگیتون عزیزانم.
فارسی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: درس همکاری نشانه ی ق تدریس شد. برای ایجاد انگیزه درس اریگامی قایق را درست کردند. کتاب نگارشی دو صفحه انجام شد. کتاب بخوانیم انجام شد.
تکلیف خانه: کتاب کار فارسی درس همکاری کامل انجام شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 24 کتاب زبان گوش داده و حفظ شود.
مهارت زندگی فیاض محمدی، الهام
فعالیت: مهارت استفاده نکردن از الفاظ بد ، بکار بردن کلمات مناسب

گزارش گروه

علوم اول فوائدی، طاهره
فعالیت: آزمون علوم روز شنبه و آزمون استعداد فضایی امروز گرفته شد.
فارسی اول فوائدی، طاهره
فعالیت: کتاب نگارشی کامل انجام شد. سرمشق نشانه ی خ در دفتر نارنجی نوشته شد.
تکلیف خانه: سرمشق دفتر نارنجی نوشته شود جدول دوستی با نشانه ی جدید تمرین شود. املا گفته شود.
زبان انگلیسی اول ایمانی، کبری
تکلیف خانه: تکلیف دفتر انجام شود و صفحه 22 کتاب گوش داده شود و تمرین شود.
موسیقی کریمی، فاطمه
فعالیت: گروه نوازی درس خورشید خانم با بلز