دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور

مقطع: متوسطه‌ی دوم (دبیرستان)
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم قره‌باغی
هم‌رسانی
مدرسه دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور

تصویر

کلاس دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور
کلاس
دفتر مدرسان دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور
دفتر مدرسان
دفتر مدرسان دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور
دفتر مدرسان
دفتر مدیریت دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور
دفتر مدیریت
نما دبیرستان دخترانه پوراندخت نیشابور
نما

تماس

پیش‌شماره: 051
تلفن: 42623090
استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
نشانی: خیابان نور، بین نور سیزدهم و پانزدهم، بلوار قدس شرقی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: