دبیرستان پسرانه آروند شیروان

مقطع: متوسطه‌ی اول
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای ملکی
هم‌رسانی
مدرسه دبیرستان پسرانه آروند شیروان

تصویر

کلاس دبیرستان پسرانه آروند شیروان
کلاس
راه‌پله دبیرستان پسرانه آروند شیروان
راه‌پله
حیاط دبیرستان پسرانه آروند شیروان
حیاط
نما دبیرستان پسرانه آروند شیروان
نما
کلاس دبیرستان پسرانه آروند شیروان
کلاس
راه‌پله دبیرستان پسرانه آروند شیروان
راه‌پله
دفتر مدرسان دبیرستان پسرانه آروند شیروان
دفتر مدرسان

تماس

پیش‌شماره: 058
تلفن: 36230861
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
نشانی: خیابان توحید، پلاک 118
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: