دبیر زبان متوسطه دوم

افسانه بهزادی‌ پور

افسانه بهزادی‌ پور

زبان و ادبیات انگلیسی
احمد حسینی

احمد حسینی

زبان شناسی
الناز عبدالهی

الناز عبدالهی

آموزش زبان انگلیسی
روشنک بهداد

روشنک بهداد

زبان و ادبیات انگلیسی
فهیمه مددی

فهیمه مددی

آموزش زبان انگلیسی
مهدی اسکندری

مهدی اسکندری

مترجمی زبان انگلیسی
عبدالله علی مددی

عبدالله علی مددی

ریاضیات و کاربردها
کامران معتمدی

کامران معتمدی

آموزش زبان انگلیسی
جمشید مظفری

جمشید مظفری

مترجمی زبان انگلیسی
هنگامه نعمتی نیا

هنگامه نعمتی نیا

مترجمی زبان انگلیسی
سید سعید میر تهامی

سید سعید میر تهامی

زبان و ادبیات انگلیسی