دبیر زبان متوسطه دوم

افسانه بهزادی‌ پور

افسانه بهزادی‌ پور

زبان و ادبیات انگلیسی
احمد حسینی

احمد حسینی

زبان شناسی
الناز عبدالهی

الناز عبدالهی

آموزش زبان انگلیسی
روشنک بهداد

روشنک بهداد

زبان و ادبیات انگلیسی
فهیمه مددی

فهیمه مددی

آموزش زبان انگلیسی
مهدی اسکندری

مهدی اسکندری

مترجمی زبان انگلیسی
عبدالله علی مددی

عبدالله علی مددی

ریاضیات و کاربردها
کامران معتمدی

کامران معتمدی

آموزش زبان انگلیسی
جمشید مظفری

جمشید مظفری

مترجمی زبان انگلیسی
سید سعید میر تهامی

سید سعید میر تهامی

زبان و ادبیات انگلیسی