نمونه سوال دوره‌ای آبرنگ 2 اول دبستان - استعداد فضایی

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 3
نمره‌ی کل: 5.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: برش و ساخت پازل
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.50
مبحث: تجسم احجام
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: مسیریابی، ماز
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: