نمونه سوال دوره‌ای آبرنگ 2 اول دبستان - استعداد فضایی

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 4
نمره‌ی کل: 5.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: برش و ساخت پازل
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: تجسم احجام
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: قدرت تجسم و تصویرسازی ذهنی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: پیداکردن مسیر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: