نمونه سوال دوره‌ای جامدادی 2 سوم دبستان - استعداد هنری

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 3
نمره‌ی کل: 9.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: شناخت ابزار نقاشی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 5.00
مبحث: پیاده‌کردن تصاویر ذهنی روی کاغذ
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: ساخت کاردستی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: