مونا عباس نژاد
سخن دبیر
زمانی که مدرس انگیزه و اشتیاق لازم برای حضور در کلاس نداشته باشد نمی توان از دانش آموزان انتظار شکوفایی داشت.
ماه تولد:
آبان

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سال شروع به کار:
1388