آلبوم علوی لایف12- قانونگذاری برای کودکان

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/07
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: قانون گذاری برای کودکان/ تعیین حد و مرز و باید ها و نباید ها برای کودک. قانون ها باید مشخص، با ثبات و برای کودک قابل فهم باشد. پدر و مادر باید در اجرای قانون ها یکسان عمل کنند و هر دو یک حرف را بزنند.
آلبوم علوی لایف12- قانونگذاری برای کودکان

ویدئو

علوی لایف12
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: