فاطمه علیخانی

فاطمه علیخانی

فاطمه علیخانی دبیری خلاق، انعطاف‌پذیر در فعالیت‌های گروهی، تعامل کارآمد با دانش‌آموزان است. تحریر مقاله‌های علمی و پژوهشی متعدد در زمینه ادبیات‌فارسی، مقاله تحلیل بازنویسی‌های کتاب‌های درسی فارسی در بازه زمانی مشخص، عضو تحریریه ماهنامه‌های ادبی و فرهنگی، داور مسابقات (انشای نماز) در منطقه 4 تهران، طراحی سوالات تستی با توجه به سطحِ هر کلاس، تالیف جزوه‌های نگارش خلاق، ساخت کلیپ و جزوه الکترونیک برای آموزش محتواهای درسی از توانمندی این دبیر است.

سخن دبیر سخن دبیر

بر اساس یادگیری تعاملی با ایجادِ چالش برای دانش‌آموزان، انگیزه کافی برای ساخت مهارت‌های جدید و درک مطالب درسی توسط یادگیرنده فعال حاصل می‌شود. در کلاس ما هر دانش‌آموز، مُهرِ منحصر به فردِ خود را دارد و سعی بر این است که از دانش به آفرینش دست یابد.

ماه تولد
ماه تولد
خرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1395

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: