فواد مبینی

فواد مبینی

متولد1362 در تهران تمرکز بالا و دقت در امور آموزش از ویژگی های مثبت این دبیر مجرب میباشد. تسلط ایشان در حوزه فیزیک پلاسما، گداخت هسته ای و فیزیک محاسباتی قابل تحسین است. چندین مقاله ISI و کنفرانس در مجلات و سمینارهای معتبر علمی در حوزه فیزیک پلاسما جایگاه خاصی در رزومه حرفه ای این دبیر تونا دارد.

سخن دبیر سخن دبیر

هرچه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.

ماه تولد
ماه تولد
آذر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: