متوسطه اول دخترانه علوی آریاشهر تهران

گروه ها

شعبه

جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم کشاورز
استان: تهران
شهرستان: تهران
نشانی: فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی، روبروی پارک استقلال، جنب عکاسی نگاه
44062194,44062196,44023213
alavi.ir/متوسطه-اول-آریاشهر
twg.hs1@alavi.ir
alavi_ir