متوسطه اول دخترانه علوی خیابان دماوند تهران

گروه ها

شعبه

جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم برچلو
استان: تهران
شهرستان: تهران
نشانی: خیابان دماوند، بعد از چهارراه آیت (به سمت شرق)، پلاک 466
77465064,77404903,77405856
alavi.ir/متوسطه-اول-خیابان-دماوند
teg.hs1@alavi.ir
alavi.ir/pg