متوسطه اول دخترانه آریاشهر؛ کلاس ارغوان

گزارش گروه

روز شنبه امتحان همگام فارسی از درس 1 تا 11
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: آزمون همگام پیام
تکلیف خانه: پیش مطالعه درس 12
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 9
تکلیف خانه: درس 8 و 9 پرسیده میشود.
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم جاه طلب، مهشید
فعالیت: بحث در مورد بلوغ
تکلیف خانه: مقاله کامل و کتاب آورده شود.
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: تدریس درس توان و حل تمرین صفحه 86
تکلیف خانه: حل تمرین صفحه 89 در دفتر حل شود.
فیزیک و شیمی هفتم عسگری ورجانی، فاطمه
فعالیت: مرور درس 4
تکلیف خانه: پرسش درس 4 و 9 و حل کتابکار

گزارش گروه

روز چهارشنبه آزمون پیام درس 6 تا 11
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: ساخت منو در پاورپوینت
تکلیف خانه: پروژه درست کردن منو در پاورپوینت
هندسه‌ی هفتم شاهسوند، مریم
فعالیت: بررسی سوالات فصل 6
تکلیف خانه: امتحان کلاسی از فصل 6
آزمایشگاه علوم هفتم کرمی، زهرا
فعالیت: آزمون فیزیک شیمی
تکلیف خانه: مقداری پوست میوه در جای تاریک و بدون اکسیژن نگه دارید.

گزارش گروه

روز سه شنبه آزمون هندسه برگزار میشود.
عربی هفتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: بررسی کتاب کار و حل تمرینات کتاب کار از درس 7
تکلیف خانه: پرسش کلاسی
مطالعات اجتماعی هفتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: گرفتن آزمون کتبی از درس 13 تا 17 و تدریس درس 18
تکلیف خانه: پرسش از درس 18
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: تدریس درس توان و حل تمرین تا صفحه 85
تکلیف خانه: تمرین صفحه 86 در دفتر نوشته شود.

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی